MSG810 Matematisk statistik och diskret matematik 7,5 hp

 

​Kursen ger grundläggande begrepp och metoder inom sannolikhetsteori och statistik. Kursinnehåll: Sannolikhetslära: stokastiska variabler, väntevärde, varians, korrelation, betingade sannolikheter, stora talens lag, centrala gränsvärdessatsen samt markovkedjor. Kombinatorik: genererande funktioner. Grafteori: slumpvandringar.

Kursplan
  • kursen samläses med MVE055  (H1)  
  • kursen samläses med MVE051  (V2)
​ 

Kursinformation 2020 (H1)

 

Kursinformation 2020 (V2)


Kursinformation 2019 (H1)

 

Kursinformation 2019 Fysikprogrammet (H2)

 

Kursinformation 2018 Fysikprogrammet (H2)

 

Kursinformation 2018 (H1)

 

Kursinformation 2017 (1)

Kursinformation 2017 (2)

Kursinformation 2016 (1)

Kursinformation 2016 (2)

Kursinformation 2015 (1)

Kursinforma