MSF100 Principer för statistisk slutledning 7,5 hec


Kursen vänder sig till studenter i det andra året av sina masterstudier. Kursen studerar på ett avancerad och rigoröst sätt matematisk statistik och metoder för slutledning. Förutom att täcka centrala begrepp och modeller av statistik diskuteras och jämförs olika filosofiska perspektiv på vetenskaplig slutledning.


Kursen ges
  • vartannat år
  • första halvan av våren
  • tillsammans med Chalmers MVE326 tidigare (2010-2014) MVE325 

 

Kursinformation 2018

  • Kursansvarig: Annika Lang
  • Schema 2018: Schemat bestäms vid första tillfället

Kursinformation 2016

  • Kursansvarig: Annika Lang
  • Schema 2016: Schemat bestäms vid första tillfället

Kursinformation 2014

  • Kursansvarig: Annika Lang
  • Schema: Schemat bestäms vid första tillfället

Kursinformation 2012

Kursinformation 2010

 

Sidansvarig Publicerad: to 16 dec 2021.