MSA410 Finansiella tidsserier 7,5 hp


Kursen introducerar tidsserietekniker och deras tillämpning på analyser och prognoser av finansiella tidsserier. Tonvikten läggs vid icke-linjära metoder som tillämpas för högfrekventa finansiella data. Den teoretiska diskursen kompletteras med hands-on dataanalys. Förtrogenhet med ett verktyg för statistisk analys som Matlab, Splus, R förutsätts.

Kursplan

 
Kursen ges
  •  under andra halvan av våren
  • tillsammans med Chalmers  TMS088 - tidigare TMS087
 
 

Kursinformation 2018

Kursinformation 2017

Kursinformation 2016

 Kursinformation 2015

Kursinformation 2014

  • Kursansvarig: Mattias Sundén
  • Schema

Kursinformation 2013

  • Kursansvarig: Mattias Sundén
  • Schema