MSA350 Stokastisk analys 7,5 hp

 
Analys, inkluderande integration, differentiering och differentialekvationer är otillräckliga för att modellera stokastiska förlopp som till exempel brus i signaler, aktiepriser, och mikroskopiska partiklars rörelser. Denna kurs ger grundläggande kunskap om stokastisk analys och stokastiska differentialekvationer. Vi behandlar analys med Brownsk rörelse, Levyprocesser, martingaler och stokastiska integraler.
 
Kursen ges
  • första halvan av hösten
  • tillsammans med Chalmers TMS165

Kursinformation 2020

Kursinformation 2019

Kursinformation 2018

Kursinformation 2017

Kursinformation 2016

Kursinformation 2015

Kursinformation 2014

Kursinformation 2013

Kursinformation 2012

Kursinformation 2011

Kursinformation 2010

Kursinformation 2009

Kursinformation 2008

Kursinformation 2007


 

Sidansvarig Publicerad: må 29 mar 2021.