Fristående kurser i matematisk statistik vid Göteborgs Universitet

Kunskapensträdet
HT = hela höstterminen, H1 = första delen av HT
H2 = andra delen av VT = hela vårterminen,
V1 = första delen av VT, V2 = andra delen av VT
(1) Kursen ges under läsår som startar med udda årtal, till exempel 15-16
(2) Kursen ges under läsår som startar med jämnt årtal, till exempel 16-17
 

KURSER PÅ GRUNDNIVÅ

Kurser som inte kräver tidigare högskolestudier

H2 MVB200 Statistiskt tänkande

 

Kurser som inte kräver tidigare högskolestudier i matematisk statistik

H1 MSG110 Sannolikhetsteori
H1 MSG810 Matematisk statistik och diskret matematik (samma som MSG820, samläses med MVE055)

H2
MSG830 Statistisk analys och experimentplanering
V1 MSG830 Statistisk analys och experimentplanering
V2 MSG810 Matematisk statistik och diskret matematik (Nytt från V19)(samläses med MVE051)

Fortsättningskurser

V1 MSG200 Statistisk slutledning
H2 MSG800 Grundläggande stokastiska processer

Fördjupningskurser

H1 MSG400 Statistisk databehandling
H2 MSG500 Linjära statistiska modeller
VT MSG900 Examensarbete för kandidatexamen i matematisk statistik
VT MSG910 Examensarbete i matematisk statistik vid matematikprogrammet
 

 KURSER PÅ AVANCERAD NIVÅ

       MSA9YY Examensarbete för masterexamen
       MSA450 Special kurs 1
       MSA500 Special kurs 2

H1 MSA101  Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik
H1 MSA350 Stokastisk analys

H2 MSA150 Sannolikhetsteorins grunder
H2 MSA520 Projektkurs i statistisk modellering (ges enbart inom program)
H2 MSA670 Logistisk regression och överlevnadsanalys (1)

V1 MSA251  Försöksplanering och urvalsteori (ersätter MSA250 from V19 (2)
V1 MSA620 Design och analys av kliniska försök (1)