MVA200 Perspektiv på matematik 7,5 hp


I den här kursen kommer du att få ett historiskt och filosofiskt perspektiv på de matematiska vetenskaperna. Du kommer att lära dig om utvecklingen av ett urval centrala begrepp inom matematik. Det blir också diskussioner om matematikens roll i samhället och drivkrafter, processer och metoder för forskning i matematik. Du kommer att öva på att ge muntliga presentationer och skriva matematiska texter på engelska. Kursen är obligatorisk för en masterexamen i matematik eller matematisk statistik.
 
 
  • Kursen ges på engelska och under hösten på kvartsfart

 

Kursinformation 2021


Kursinformation 2020

 

Kursinformation 2019

Kursinformation 2018

Kursinformation 2017

Kursinformation 2016

Kursinformation 2015

Kursinformation 2014

Kursinformation 2013

Sidansvarig Publicerad: to 17 jun 2021.