MMG9XX Examensarbete för kandidatexamen 15 hp


Du som vill ta en kandidatexamen i matematik eller matematisk statistik måste göra ett examensarbete enligt någon av kursplanerna nedan. Kursupplägget är detsamma för alla kategorier men förkunskaper, ämnesinnehåll och målsättning varierar. Läs aktuell kursplan - i god tid - så du vet vilka förkunskaper som krävs.

I kursen ingår vissa gemensamma moment, men huvuddelen av tiden kommer du att ägna åt ett större projektarbete i en grupp om 2-4 studenter. Detaljerad information ges i kursinformationen nedan. Där presenteras även förslag på projekt som du kan välja. Se till att välja projekt tidigt (nov) så blir det lättare att ordna en grupp med det projekt du vill göra och ni kommer snabbare igång på vårterminen!

Kursplaner

MMG900 Examensarbete för kandidatexamen i matematik (fristående kurs)
MMG910 Examensarbete i matematik vid Matematikprogrammet
MMG920 Examensarbete i matematik vid Matematikprogrammet, inriktning Tillämpad matematik
MSG900 Examensarbete för kandidatexamen i matematisk statistik (fristående kurs)
MSG910 Examensarbete i matematisk statistik vid Matematikprogrammet
   
Kursen ges under hela vårterminen.
 
Kandidatprojekt 2020
 

Kursinformation 2020

Kursinformation 2018

 
Kursinformation 2017

Kursinformation 2016