MMG9XX Examensarbete för kandidatexamen 15 hp


Du som vill ta en kandidatexamen i matematik eller matematisk statistik måste göra ett examensarbete enligt någon av kursplanerna nedan. Kursupplägget är detsamma för alla kategorier men förkunskaper, ämnesinnehåll och målsättning varierar. Läs aktuell kursplan - i god tid - så du vet vilka förkunskaper som krävs.

I kursen ingår vissa gemensamma moment, men huvuddelen av tiden kommer du att ägna åt ett större projektarbete i en grupp om 2-4 studenter. Detaljerad information ges i kursinformationen nedan. Där presenteras även förslag på projekt som du kan välja. Se till att välja projekt tidigt (nov) så blir det lättare att ordna en grupp med det projekt du vill göra och ni kommer snabbare igång på vårterminen!

Kursplaner:

MMG900 Examensarbete för kandidatexamen i matematik (fristående kurs)
MMG910 Examensarbete i matematik vid Matematikprogrammet
MMG920 Examensarbete i matematik vid Matematikprogrammet, inriktning Tillämpad matematik
MSG900 Examensarbete för kandidatexamen i matematisk statistik (fristående kurs)
MSG910​ Examensarbete i matematisk statistik vid Matematikprogrammet
   
Kursen ges under hela vårterminen.
 
 
 

Kursinformation 2022

 

Kursinformation 2021

 

Kandidatprojekt 2020

Kursinformation 2020

Kursinformation 2018

Kursinformation 2017

Kursinformation 2016

 

 

Kursinformation 2012

  • Kursansvarig: Carl-Henrik Fant
 

Kursinformation 2011

  • Kursansvarig: Carl-Henrik Fant
 

Kursinformation 2010

  • Kursansvarig: Carl-Henrik Fant
 

Kursinformation 2009

  • Kursansvarig: Carl-Henrik Fant
 

Kursinformation 2008

  • Kursansvarig: Carl-Henrik Fant
 
 
 

​ 

Sidansvarig Publicerad: ti 11 jan 2022.