MMG800 Partiella differentialekvationer 7,5 hp

 

 

Kursen är en inledning till modern teori om partiella differentialekvationer och dess tillämpningar. Inom den teoretiska delen bekantar du dig med begrepp såsom existens, entydighet och stabilitet av lösningar till de klassiska partiella differentialekvationerna Poisson-, värmelednings- och vågekvationen. I tillämpningsdelen fokuserar vi oss på att konstruera och analysera finita elementmetoder. Analysen bygger på variationsprincipen. Du kommer att bekanta dig med bland annat energiminimeringsproblem och representationssatser. I konstruktionsdelen kommer du att möta olika feluppskattningar och numeriska algoritmer. Du kommer att göra två grupparbeten som innehåller både teoretiska aspekter och implementeringar och dessutom är förberedande inför tentamen.

 Kursplan 

 
Kursen ges
  • under 1:a halvan av vårterminen
  • tillsammans med Chalmers TMA372
 

Kursinformation 2020