MMG610 Diskret matematik 7,5 hp

 

 
 
 
 
Diskret matematik utgör en gemensam behandling av olika matematiska områden med kombinatoriskt stuk, som är viktigt för matematisk bildning i allmänhet och datalogiska tillämpningar i synnerhet. Kursen täcker elementär talteori och gruppteori, speciellt permutationer och ändliga kroppar. Samt dessutom kombinatoriska talföljder som binomialkoefficienter och tillhörande kombinatoriska beräkningar. Vidare behandlas rekursiva formler och genererande funktioner, samt slutligen grafteori och elementära algoritmer.
 
 
Kursen ges
  • under 2:a halvan av våren
  • vartannat år

 

Kursinformation 2020

 

Kursinformation 2018

 

Kursinformation 2016

Kursinformation 2014

 

Kursinformation 2012

 

Kursinformation 2010

 
 

Kursinformation 2009

 

  • Kursen är inställd. För mer information kontakta studievägledare Hans Westergren
 
 
 

Kursinformation 2008

 
 
 
 

 

Sidansvarig Publicerad: må 09 mar 2020.