MMA9YY Examensarbete för masterexamen 30 hp

 

 
MMA90​0 Examensarbete för masterexamen i Matematik
MMA910 Examensarbete i matematik vid Masterprogrammet i matematiska vetenskaper
MMA920 Examensarbete i matematik vid Masterprogrammet i matematiska vetenskaper,
inriktning Tillämpad matematik
MMA930​​ Examensarbete i matematik vid Masterprogrammet i matematiska vetenskaper,
inriktning Finansmatematik

 

 

Publicerad: må 22 jul 2019.