MMA511 Storskalig optimeringslära 7,5 hp

​Denna fortsättningskurs i optimering behandlar framför allt storskaliga, svåra och ofta kombinatoriska optimeringsproblem. Du får studera olika angreppssätt för sådana problem genom en serie av föreläsningar och projektarbeten i grupp och stifta bekantskap med aktuell forskning inom områden som optimalitet för icke-konvex optimering, kolumngenerering och Lagrangedualitet. Kursen avslutas med en algoritmtävling, där Du med rätt val av angreppssätt kan bäst och/eller snabbast lösa det hemliga problemet!
Kursplan
 
Kursen ges
  • andra halvan av hösten
  • tillsammans med Chalmers TMA521
  • samma kurs somMMA510

 

Publicerad: ti 18 feb 2020.