MMA350 Algebraisk talteori 7,5 hp

Algebraisk talteori är den del av talteorin som använder metoder från algebra för att svara på frågor om heltal i allmänhet och talkroppar i synnerhet. Ämnet har inspirerat det Abelprisbelönade Langlandsprogrammet och är grundläggande inom flera delar av algebraisk geometri. Ett fundamentalt objekt i algebraisk talteori är algebraiska heltal som bygger på relationen mellan vanliga heltal och rationella tal. Men i de flesta talkroppar slutar unik faktorisering av heltal som en produkt av primtal att fungera.
 
I den här kursen kommer du att studera algebraiska heltal och bråkideal som fungerar som "ideala tal" i talkroppar. Du kommer också att lära dig om hur mycket faktorisering av ideal och heltal kan avvika från varandra.
 

Kursplan

 

 
Kursen ges
  • första halvan av våren
  • vartannat år
 

Kursinformation 2020

 
 

 


Publicerad: on 15 maj 2019. Ändrad: må 22 jul 2019