MMA320 Inledning till algebraisk geometri 7,5 hp

​I algebraisk geometri studeras de kurvor, ytor och deras generaliseringar i högre dimensioner, som kan beskrivas med polynomiella ekvationer. Polynomens koefficienter är oftast komplexa tal, men kan ligga i en godtycklig kropp. I kursens början studerar vi andra- och tredjegradskurvor med elementära medel. På så sätt kommer man ganska långt. Men vi kommer också att se behovet av nya algebraiska hjälpmedel, som vi inför efter hand. Kursen avslutas med den fascinerande geometrin på kubiska ytor.
Kursplan
 
Kursen ges
  • andra halvan av hösten
  • vartannat år
  • schemat bestäms vid första tillfället
 

Kursinformation 2020

 

Kursinformation 2018

Kursinformation 2012

 

Kursinformation 2010

 

Sidansvarig Publicerad: må 12 okt 2020.