MMA211 Högre differentialkalkyl 7,5 hp

I kursen går vi igenom grundläggande begrepp i differential- och integralkalkyl på differentiabla mångfalder och ger tillämpningar av teorin på topologi och geometri. Ett huvudsyfte med kursen är att du ska bli förtrogen med differentialformer och deras stora användbarhet i olika delar av matematiken. Kursen är en av de inledande kurserna inom forskarutbildningen i matematik.
Kursplan
 
Kursen ges
  • andra halvan av våren
  • vartannat år

 

Kursinformation 2019

  • Kursansvarig:
  • Schema 2019

 


Publicerad: to 11 okt 2018. Ändrad: må 22 jul 2019