MMA210 Högre differentialkalkyl 7,5 hp

​Kursen går igenom grundläggande begrepp i differential- och integralkalkyl på differentiabla mångfalder och ger tillämpningar av teorin på topologi och geometri. Ett huvudsyfte med kursen är att ge förtrogenhet med differentialformer och deras stora användbarhet i olika delar av matematiken. Kursen är en av de inledande kurserna inom forskarutbildningen i matematik.
Kursplan
 
Kursen ges
  • andra halvan av våren
  • vartannat år

 

Kursinformation 2018

 

Kursinformation 2016


Kursinformation 2014

  • Kursansvarig: Grigori Rozenblioum
  • Schema 2014


Kursinformation 2012

 

Kursinformation 2010

 

Kursinformation 2008

 

Kursinformation 2007

 
 

 

 

Sidansvarig Publicerad: on 05 jan 2022.