Fristående kurser i matematik vid Göteborgs universitet


KunskapsträdetHT = hela höstterminen, H1 = första delen av HT, H2 = andra delen av HT
VT = hela vårterminen, V1 = första delen av VT, V2 = andra delen av VT
S = sommarkurs, D = distanskurs

(1) Kursen ges under läsår som startar med udda årtal, till exempel 15-16
(2) Kursen ges under läsår som startar med jämnt årtal, till exempel 16-17

KURSER PÅ GRUNDNIVÅ

 
Kurser som inte kräver tidigare högskolestudier
HT  NBAM00 Naturvetenskapligt basår, matematik, 15 fup (Förutbildning, kräver Ma 3b/3c/C)
HT  MMG200 Matematik 1, 30 hp (kräver Ma 4/E)
 
VT  MVB100 Matematikens guide till Ganymedes, 7,5 hp (enbart grundläggande behörighet)
V1  MMGK11 Naturvetarmatematik A1, 15 hp (kräver Ma 4/D)
S    MMG010 Introduktionskurs, 1,5 hp 
SD  MMG020 Förberedande kurs i matematik (Sommarmatte), 7,5 hp
S    MMG100 Elementär talteori, 7,5 hp (udda år)
S    MMG110 Geometri, 7,5 hp (jämna år)
 
Fortsättningskurser
H1   MMG400 Linjär algebra II, 7,5 hp
VT   MMG300 Flervariabelanalys, 15 hp
V1   MVG300 Programmering med Matlab, 7,5 hp
V2   MMG410 Numerisk analys
 
Fördjupningskurser
H1   MMG621 Ickelinjär optimering, 7,5 hp (samma som MMG620)
H1   MMG710 Fourieranalys, 7,5 hp
H2   MMG640 Vetenskaplig visualisering, 7,5 hp
H2   MMG700 Analytiska funktioner, 7,5 hp
H2   MMG810 Optioner och matematik, 7,5 hp

VT   MMG9XX Examensarbeten för kandidatexamen, 15 hp
V1   MMG500 Algebraiska strukturer, 7,5 hp
V1   MMG800 Partiella differentialekvationer, 7,5 hp
V2   MMG511 Ordinära differentialekvationer och Matematisk modellering, 7,5 hp
V2   MMG600 Reell analys, 7,5 hp
V2   MMG610 Diskret matematik, 7,5 hp (1)
V2   MMG631 Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar, 7,5 hp (samma som MMG630)
V2   MMG720 Differentialgeometri, 7,5 hp (2) 

KURSER PÅ AVANCERAD NIVÅ