Fristående kurser i matematik vid Göteborgs universitet


KunskapsträdetHT = hela höstterminen, H1 = första delen av HT, H2 = andra delen av HT
VT = hela vårterminen, V1 = första delen av VT, V2 = andra delen av VT
S = sommarkurs, D = distanskurs

(1) Kursen ges under läsår som startar med udda årtal, till exempel 19-20
(2) Kursen ges under läsår som startar med jämnt årtal, till exempel 20-21

KURSER PÅ GRUNDNIVÅ

 
Kurser som inte kräver tidigare högskolestudier
HT  NBAM01 Naturvetenskapligt basår, matematik, 15 fup (Förutbildning, kräver Ma 3b/3c/C)
HT  MMG200 Matematik 1, 30 hp (kräver Ma 4/E)
 
VT  MVB100 Matematikens guide till Ganymedes, 7,5 hp (enbart grundläggande behörighet)
V1  MMGK11 Naturvetarmatematik A1, 15 hp (kräver Ma 4/D)
S    MMG010 Introduktionskurs, 1,5 hp 
SD  MMG020 Förberedande kurs i matematik (Sommarmatte), 7,5 hp
S    MMG100 Elementär talteori, 7,5 hp (udda år)
S    MMG110 Geometri, 7,5 hp (jämna år)
 
Fortsättningskurser
H1   MMG400 Linjär algebra II, 7,5 hp
VT   MMG300 Flervariabelanalys, 15 hp
V1   MVG301 Programmering med Python, 7,5 hp (ersätter kursen MVG300 från och med V22)
V2   MMG410 Numerisk analys
 
Fördjupningskurser
H1   MMG621 Ickelinjär optimering, 7,5 hp (samma som MMG620)
H1   MMG710 Fourieranalys, 7,5 hp
H2   MMG640 Vetenskaplig visualisering, 7,5 hp
H2   MMG700 Analytiska funktioner, 7,5 hp
H2   MMG810 Optioner och matematik, 7,5 hp

VT   MMG9XX Examensarbeten för kandidatexamen, 15 hp
V1   MMG500 Algebraiska strukturer, 7,5 hp
V1   MMG800 Partiella differentialekvationer, 7,5 hp
V2   MMG511 Ordinära differentialekvationer och Matematisk modellering, 7,5 hp
V2   MMG600 Reell analys, 7,5 hp
V2   MMG610 Diskret matematik, 7,5 hp (1)
V2   MMG631 Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar, 7,5 hp (samma som MMG630)
V2   MMG720 Differentialgeometri, 7,5 hp (2) 

KURSER PÅ AVANCERAD NIVÅ

       MMA9XX Examensarbeten för magisterexamen
       MMA9YY Examensarbeten för masterexamen
HT  MVA200 Perspektiv på matematik, 7,5 hp
      
H1  MMA110 Integrationsteori, 7,5 hp
H1  MMA201 Representationsteori, 7,5 hp (1)
H1  MMA330 Kommutativ algebra, 7,5 hp (2)
H1  MMA400 Tillämpad funktionalanalys, 7,5 hp
H1  MMA600 Numerisk linjär algebra, 7,5 hp
H1  MMA620 Högprestandaberäkning, 7,5 hp

H2  MMA120 Funktionalanalys, 7,5 hp
H2  MMA310 Galoisteori, 7,5 hp (1)
H2  MMA320 Inledning till algebraisk geometri, 7,5 hp (2) (from H20)
H2  MMA520 Projektkurs i matematisk modellering, 7,5 hp (ges enbart inom program)
H2  MMA511 Storskalig optimering 7,5 hp


V1  MMA100 Topologi, 7,5 hp
V1  MMA211 Högre differentialkalkyl, 7,5 hp (1) (ersätter MMA210 from V20)
​V1  MMA130 Distributionsteori 7,5 hp (2)
V1  MMA350 Algebraisk talteori, 7,5 hp (1) (from V20)
V1  MMA340 Analytisk talteori, 7,5 hp (2)
V1  MMA630 Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer, 7,5 hp (1)
​V1  MMA711 Finansiella derivat och partiella differentialekvationer, 7,5 hp
V2  MMA140 Spektralteori och operatoralgebror, 7,5 hp (2)
V2  MMA150 Komplexanalys i flera variabler, 7,5 hp (1) (from V20)
V2  MMA430 Partiella differentialekvationer II, 7,5 hp


 
Vilande eller nerlagda kurser
S    MMGN00 Introduktionskurs för naturvetare, 1,5 hp
HT D MMG120 Analytisk geometri med tillämpningar, 7,5 hp
HT  NBAM00 Naturvetenskapligt basår, matematik
HT  MMGN10 Förberedande kurs i matematik för naturvetare, 3 hp
HT  MMG210 Matematik med tillämpningar 1, 30 hp
HT  MMG310 Matematik med tillämpningar 2, 30 hp
H1  MMA200 Linjär och multilinjär algebra 7,5 hp (1)
H2  MMA300 Talteori, 7,5 hp (2)
H2  MMA410 Fourier- och waveletanalys, 7,5 (2) 

H2  MMA500 Projektkurs i partiella differentialekvationer, 7,5 hp (2)
H2  ​MMA700 Optioner och matematik 7,5 hp (H16, ersätts därefter av MMG810)
VT  MMG000 Inledande kurs, 30 hp
V1   MVG300 Programmering med Matlab, 7,5 hp
V1  MMA420 Ordinära differentialekvationer, 7,5 hp
V1  MMA421 Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems, 7,5 hp
V1  MMA610 Stora, glesa matrisproblem, 7,5 hp (1)
V2  MMGK20 Naturvetarmatematik B, 15 hp
V2  MMG510 Matematisk modellering, 7,5 hp
V2  MMA210 Högre differentialkalkyl, 7,5 hp (1) (V1 from V20)
V2  MMA800 Morfomatik, 7,5 hp
       MVA100 Matematiska grupper, 7,5 hp
 
  
 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 28 sep 2021.