Masterexamensarbete

Informationen om att göra masterexamensarbete vid Matematiska vetenskaper är organiserad på följande tre webbsidor, med länkar i vänstermarginalen:
  • Komma igång - här finns länkar till relevanta kursplaner, beskrivning av hur man hittar lämpligt projekt och handledare, hur examinator utses, samt information om hur registreringen går till och länk till registreringsblanketten.

  • Resurser för examensarbetare - här finns tips om resurser som kan vara användbara samt vilka lokaler och utrustning som examensarbetare har tillgång till vid institutionen.

  • Rapport och examination - här finns regler och praktisk information som berör tryckningen av rapporten och den muntliga presentationen. Här finns också länkar till regler för betygsättningen och bedömningsrapporten - detta bör man titta på redan när man påbörjar examensarbetet så man vet vad som kommer att bedömas.

 

 
 
 
 

Sidansvarig Publicerad: to 15 aug 2019.