Komma igång

Att tänka på först

Innan du påbörjar ett examensarbete måste du registreras på en examensarbetskurs, och du bör i god tid titta på kursplanerna så du vet vilka förkunskaper som gäller för den examensarbetskurs som du vill ta. Här är länkar till kurshemsidor med kursplaner för

Observera att det ingår att närvara på tre andra examenspresentationer samt att opponera på en av dem.

I kursplanerna anges också vissa regler och rutiner som gäller. Om du uppfyller förkunskapskraven blir nästa steg att välja ämne och att hitta en lämplig handledare. Missa inte avsnittet om Rutiner längst ner på sidan!

Att välja ämne och handledare

Vid institutionen finns forskare inom de flesta områdena inom matematik och matematisk statistik. Du har därför många möjligheter och stor frihet att välja inriktning på ditt examensarbete. På webbsidan Forskningsområden finns en presentation av institutionens forskningsområden och forskargrupper.

På den engelska webbsidan Master Thesis finns färdiga projektförslag.

En del av forskargrupperna ger hellre förslag till examensarbete beroende på studentens bakgrund. Tveka inte och ta kontakt med någon forskargrupp ifall du är intresserad av att göra examensarbete inom dess område.

Det är också möjligt att göra exjobb på något företag, vilket inte så sällan leder till jobb men som oavsett ger en värdefull erfarenhet. Vid externa exjobb har man som regel en handledare som är anställd på företaget och ibland har man även en handledare vid institutionen. Examinatorn måste alltid vara anställd på institutionen.

I korthet kan du göra så här för att hitta ämne och handledare:

 • ta direktkontakt med någon lärare/forskare som du vill ha som handledare och/eller forskar inom det område du är intresserad av
 • alternativt, kontakta ett lämpligt företag om du vill göra externt examensarbete
 • vid behov kan du få hjälp av Petter Mostad med att hitta lämplig handledare

Rutiner steg-för-steg vid start av masterexjobb

 1. Du måste (vanligtvis) själv skaffa dig en handledare - men hjälp finns att få.
 2. Du måste veta vilken kurs(kod) du vill bli registrerad på samt ha koll på att du uppfyller förkunskapskraven för den kursen.
 3. Tillsammans med handledaren ska du skriva en projektplan (se direktiv i kursplanen) och fylla i registreringsblanketten för examensarbete.
 4. Till examensarbetet ska även finnas en examinator, som inte får vara samma person som handledaren. Om ett projekt har en intern handledare vid MV så är det denna handledare som ombesörjer att examinator utses. Om ett projekt bara har en extern handledare så behöver studenten, ihop med den externa institutionen, hitta en anställd på institutionen som är villig att vara examinator. Vid problem kan en extern handledare tillsammans med studenten ta kontakt med Petter Mostad, relevant studierektor, eller masterprogramansvarig för hjälp att hitta examinator och en eventuell intern handledare.
 5. Handledaren (eller examinatorn ifall handledaren är extern) lämnar den ifyllda registreringsblanketten, med projektplan, till Jeanette Montell som gör kursregistrering. Kontrollera gärna att detta inte glöms bort!
 6. Du kan starta/registreras på ditt examensarbete i början på vilken som helst av våra fyra läsperioder.

Läs även under flikarna:

 • "Resurser för examensarbetare" så du inte missar vad som finns att tillgå
 • "Rapport och examination" - viktigt att tidigt känna till betygskriterier med mera
​​

Sidansvarig Publicerad: må 29 nov 2021.