Matematik

Examensarbeten Göteborgs universitet 2019 (190609)

Kandidat​

 

 
Rotationer, spinorer och spinn Hur man kan visualisera spinn
Patrik Ulysseus Agné
Liqin Xu
Handledare: Andreas Rosén
Examinator: Ulla Dinger
 
Mattias Byléhn
Rahim Nkunzimana
Handledare: Genkai Zhang / Michael Björklund
Examinator: Ulla Dinger
 
Uniformisering av elliptiska kurvor
Tomas Forssmark
Douglas Molin
Handledare: Per Salberger
Examinator: Ulla Dinger
 
Artins förmodan: p-adiska tal, ändliga kroppar och ekvationer utan heltalslösningar
Alexander Karlsson
Kajsa Wahl
Handledare: Julia Brandes
Examinator: Ulla Dinger
 
Ramanujans mästarsats: Riesz kriterium och andra tillämpningar
Niklas Nordgren
Handledare: Per Salberger
Examinator: Ulla Dinger
 
Faktoriseringsalgoritmer och Kryptografi
Alexander Martin Schälin
Mikael Strömstedt
Eric Lindström
Lukas Sundqvist
Handledare: Anders Södergren
Examinator: Ulla Dinger
 
Riesz kriterium och andra tillämpningar
Felix Rydell
Handledare: Per Salberger
Examinator: Ulla Dinger

 

 

Examensarbeten Göteborgs universitet 2018

 

Kandidat
 
 
Itererade slumpmässiga funktioner
Vilhelm Agdur
Handledare: Jeffrey Steif
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Hypertermi av djupliggande tumörer
Anton Andrée
Handledare: Maria Roginskaya
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Felkorrigerande koder
Fredrik Davidsson
Handledare: Jan Stevens
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Lösning av polynomekvationer
Kari Kristjansson
Handledare: Mårten Wadenbäck
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
En sannolikhetsteoretisk behandling av diffusion baserat på Einsteins modell av Brownsk rörelse
Albin Skilje
Handledare: Julie Rowlett
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Algorithms for pure categorical optimization
Oskar Eklund
David Ericsson
Adam Östberg
Handledare: Zuzana Nedelkova
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 

 

Master 2018

Arithmetic Riemann surfaces and their systoles
Johan Nilsson Davegård
Handledare: Genkai Zhang
Examinator: Michael Björklund
 
Lambda-ring structures on polynomial rings
Stephan Andreevich Maximov
Handledare: Per Salberger
Examinator: Michael Björklund
 
Floquet Topological Superconductors
Jimmy Aronsson
Handledare: Henrik Johannesson
Examinator: Hjalmar Rosengren
 
Pricing and calibration of FX options in Heston´s stochastic volatility framework.
Emil Grimsved
Handledare: Patrik Albin
Examinator: Simone Calogero

 

Examensarbeten Göteborgs universitet 2017

Banach-Tarskis paradox
Björn Eriksson
David Sjögren
Handledare: Michael Björklund
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Bemantling genom variabelbyte
Linus Johansson
Handledare: Magnus Goffeng
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Experiments on optimal maintenance operations with emphasis on end-of-contract constraints
Kamran Tanha
Handledare: Michael Patriksson
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
Banach-Tarskis paradox: fria och godartade grupper
Erik Håkansson
Nazli Raufi
Maria Lindström
Handledare: Michael Björklund
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Gleasons sats
David Lidell
Handledare: Michael Björklund
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Experiments on optimal maintenance operations with emphasis on end-of-contract constraints
Sebastian Ahlman
Philip Nilsson
Handledare: Michael Patriksson
Examinator: Marina Axelson-Fisk
 
Fokuserad uppvärmning av hjärnan med hypertermi
Erik Bertolino
Helena Pixsjö
Anthon Ytterell
Handledare: Maria Roginskaya
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Numerisk prissättning av exotiska optioner
Kasper Bågmark
Handledare: Simone Calogero
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Osynlighet: bemantling genom variabelbyte
Emma Darebro
Handledare: Magnus Goffeng
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Riskbedömning för nedgrävda gasledningar
Daniel Sjöholm
Handledare: Rebecka Jörnsten
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
 Master 2017
 
Wild and tame vanishing cycles.
Lars Andersen
Handledare: Jan Stevens
Examinator: Per Salberger
 
Variational crimes in the Localized orthogonal decomposition method.
Tim Keil
Handledare: Axel Målqvist
Examinator: Stig Larsson
 
Robust Design and Analysis of Automotive Collision Avoidance Algorithms.
Anders Erik Mickael Sjöberg
Handledare: Michael Patriksson
Examinator: Ann-Brith Strömberg
 
The Trionomial Model in Options Pricing.
Mohammad Shakil Mahmud
Handledare: Simone Calogero
Examinator: Håkan Andreasson

 

Examensarbeten Göteborgs universitet 2016 

Kandidat
Logiska metoder i Analys
Markus Janghede
Handledare: Ulf Persson
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Primtalsatsen, två olika bevis
Feras Mofleh
Tobias Magnusson
Johan Nilsson Davegård
Handledare: Julia Brandes
Examinator: Maria Roginskaya
 
Logiska metoder i Analys
Elisabeth Sax
Handledare: Maria Roginskaya
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
Prediction of asset prices using statistical methods of pattern recognition
Anders Carlsson
Leonard Aukea
Handledare: Sören Christensen
Examinator: Maria Roginskaya
 
Primality tests and the AKS primality test
Stepan Maximov
Trang Nguyen
Olivia Stalin
Handledare: Amos Turchet
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
Finita elementmetoden för Schrödingerekvationen med FEniCS
Anna Samuelsson
Handledare: Carl Lundholm
Examinator: Marina Axelsson-Fisk
 
 
Master
Minimality preserving Ribaucour transformations
Aksel Bergfeldt
Handledare: Jens Hoppe
Examinator: Bo Berndtsson
Approximation of eigenvalues of generalized Schrödinger operators
Robert Fulsche
Handledare: Johannes Brasche
Examinator: Genk
ai Zhang
Digital Filter Design Using Semidefinite Programming
Jimmy Johansson
Handledare: Lyudmyla Turoska
Examinator: Maria Roginskaya
 
 
Examensarbeten Göteborgs universitet 2015
Kandidat
 
Banach-Tarskis paradox
Göteborgs universitet
Jimmy Aronsson
Chalmers
Carl Bäckström, Frida Tivedal, Fredrik Wirén
Handledare: Michael Björklund
Examinator: Maria Roginskaya
Filter design using Semidefinite programming
Göteborgs universitet
Oscar Sveide
Chalmers
Therese Damberg, Therese Tengdahl
Handledare: Kin Cheong Sou
Examinator: Maria Roginskaya
Lösning av begynnelsevärdesproblem med finita elementmetoden
Göteborgs universitet
Gabriel Fjellander
Chalmers
Joacim Linder, Dennis Norman, John Wikström,
Handledare: Stig Larsson och Matteo Molteni
Examinator: Maria Roginskaya
Ringar och Scheman
Lars Andersen, Filip Birve, Adam Olsson
Handledare: Per Salberger
Examinator: Maria Roginskaya


Master 2015
Singular and de Rham􀀃cohomology for the Grassmannian
Oscar Anghammar
Handledare: Genkai Zhang
Examinator: Andreas Rosén
Minimal Surfaces - A proof of Bernstein's theorem
Jenny Larsson
Handledare: Bo Berndtsson
Examinator: Genkai Zhang
Meromorphic functions on compact Riemann surfaces
Mattias Lennartsson
Handledare: Bo Berndtsson
Examinator: Mats Andersson
Recovery of primal solutions from dual subgradient methods for mixed binary linear programming; a branch-and-bound approach
Pauline Aldenvik och Mirjam Schierscher
Handledare: Emil Gustavsson
Examinator: Michael Patriksson
Image Analysis of Malign Melanoma: Wavelets and SVD
Dan Dolonius
Handledare: Ivar Gustafsson och Mohammad Asadzadeh
Examinator: Larisa Beilina
Algorithms for the precedence constrained generalized travelling salesperson problem
Raad Salman
Handledare: Fredrik Ekstedt (FCC) och Ann-Brith Strömberg
Examinator: Ann-Brith Strömberg
Anumerical Study of European and Asian Derivatives with FEniCS
Juna Södergren
Handledare: Simone Calogero
Examinator: Anders Logg
 
Examensarbeten Göteborgs universitet 2014
Kandidat
 
Scheduling Smart Home Aplliances in Stockholm Royal Seaport
Göteborgs universitet
Henrik Eriksson, Sebastian Franzén
Chalmers
Stina Månsson, Edvin Åblad,
Handledare: Kin Cheong Sou
Examinator: Maria Roginskaya
Digital Filter Design Using Semidefinite Programming
Göteborgs universitet
Jimmy Johansson, Fabian Samuelsson
Chalmers
Moa Samuelsson
Handledare: Kin Cheong Sou
Examinator: Maria Roginskaya
Geometri i höga dimensioner
Göteborgs universitet
Jessica Andersson, Alexandra Baumann, Kristoffer Boman
Handledare: Elin Götmark och Elizabeth Wulcan
Examinator: Maria Roginskaya
Geometrin på ytan av en kub
Göteborgs universitet
Jenny Arkevall, Elena Bashmakova Ardemo, Anna Bernskiöld, Sofia Lignell
Handledare: Peter Sjögren
Examinator: Maria Roginskaya
 
Master 2014
 
A Computationally Efficient Framework for Mesoscopic Modeling of Paricle Laden Flows
Aron Andersson
Handledare: Xing Cai
Examinator: Thomas Ericsson
 
Bergman kernels for high powers of positive line bundles
Zakarias Sjöström Dyrefelt
Handledare: Håkan Samuelsson Kalm
Examinator: Bo Berndtsson

Cubic Rings and their Correspondence with Cubic Binary Integral Forms
Jacek Sordyl
Handledare: Per Salberger
Examinator: Stefan Lemurell
Results of the Hegselmann-Krause model in opinion dynamics
Edvin Wedin
Handledare: Peter Hegarty
Examinator: Johan Tykesson
Schur multipliers
Oskar Ålund
Handledare: Lyudmyla Turowska
Examinator: Genkai Zhang
Finite element solution of the EPDiff equation
Tim Cardilin
Handledare: Stig Larsson
Examinator: Anders Logg
 
Modeling and Solving Vehicle Routing Problems with Many Available Vechicle Types
Sandra Eriksson Barman
Handledare: Peter Lindroth
Examinator: Ann-Brith Strömberg

On Fully Discrete Finite Element Schemes for the Fermi and Fokker-Planck Pencil-beam equations
Muhammad Naseer
Handledare: Mohammad Asadzadeh
Examinator: Larisa Beilina

Multilevel Monte Carlo Methods and Their Applications in Finance
Martynas Seskaitis
Handledare: Annika Lang
Examinator: Stig Larsson
 
Examensarbeten Göteborgs universitet 2013
Kandidat


Modellering och optimering av schemaläggning på universitet
Göteborgs universitet
Mirjam Schierscher
Chalmers
Johan Havås, Alfred Olsson, Jim Persson
Handledare: Zuzana Sabartova
Examinator: Hjalmar Rosengren
 
 
 
Kodningsteori
Göteborgs universitet
Thomas Bailey, Mathias Cardner, Mattias Lennartsson
Chalmers
Jonas Källén
Handledare: Jan Stevens
Examinator: Hjalmar Rosengren
Introduktion till icke-standard analys. Ett bevis av transferprincipen och en explicit konstruktion av Brownsk rörelse
Göteborgs universitet
Oscar Anghammar, Mikael Norder, Andreas Petersson,
Handledare: Leif Arkeryd
Examinator: Hjalmar Rosengren
Formalisering av algoritmer och matematiska bevis
Göteborgs universitet
Åsa Maria Lideström, Anders Sjöberg,
Handledare: Anders Mörtberg
Examinator: Hjalmar Rosengren
 
Capital asset pricing model och Fama french trefaktormodell
Göteborgs universitet
Mylene Urriquia Encontro, Ludvig Hjalmarsson, Johan Pantzar
Handledare: Mattias Sundén
Examinator: Hjalmar Rosengren
 
Level of repair analysis och optimering
Göteborgs universitet
Erik Olsson, Matematikprogrammet, Emil Karlsson, Raad Salman, Juna Södergren,
Handledare: Mahmoud Shafiee
Examinator: Hjalmar Rosengren

 
Master 2013
The minimum matching problem in pseudodimension 0<d<1
Joel Larsson
Examinator: Peter Hegarty
Handledare: Johan Wästlund
On Lie Algebras and Lie Algebra Cohomology: Whitehead´s Lemma and Kostant´s Theorem
Fredrik Wahlander
Examinator: Lyudmila Turowska
Handledare: Genkai Zhang
 
The correspondence between the universe à la Russell and the universe à la Tarski in Martin-Löf type theory
Åse Fahlander
Examinator: Ulf Persson
Handledare: Peter Dybjer
Multidimensional measures on Cantor sets
Malin Palö
Examinator: Bo Berndtsson
Handledare: Maria Roginskaya
 
A finite element approach to the option pricing model of Hobson and Rogers
Anna Persson
Handledare: Stig Larsson
Examinator: Mohammad Asadzadeh
 
Examensarbeten Göteborgs universitet 2012
Kandidat
 
Rotationer och kvaternioner
Niklas Andersson, Damiano Ognissanti, Edvin Wedin
Examinator: Carl-Henrik Fant
Handledare: Genkai Zhang
 
Lattice Boltzmann method for the Diffusion Equation
Göteborgs universitet
Tim Cardilin, Anton Stokes
Chalmers
Fredrik Krafft, Per Nyman
Examinator: Carl-Henrik Fant,
Handledare: Alexei Heintz
 
Separationsegenskaper hos symmetriska självliknande mängder i planet
Göteborgs universitet
Zakarias Sjöström
Chalmers
Olof Carlsson
Examinator: Carl-Henrik Fant
Handledare: Maria Roginskaya
 
 
 
Master 2012
 
Solving Inverse PDE by the Finite Element Method
Yahya Amad
Examinator: Larisa Beilina
Handledare: Stig Larsson
 
Option Pricing for Continuous-Time Log-Normal Mixtures
Joakim Björnander
Examinator: Hasse Carlsson
Handledare: Christer Borell
 
Manikin in Time; Development of the Virtual Manikin with External Root and Improved Inverse Kinematics
Niclas Delfs
Examinator: Thomas Ericsson
Handledare:
 
Mathematical modelling of the scheduling of a production line at SKF
Mahsa Faizrahnemoon
Examinator: Ann-Brith Strömberg
Handledare:
 
Microcalcification Detection in Mammography using Wavelet Transform and Statistical Parameters
Eliza Hashemiaghjekandi
Examinator: Mohammad Asadzadeh
Handledare:
 
Nazarov's proof of the Bourgain - Milman theorem
Jakob Hultgren
Examinator: Håkan Samuelsson-Kalm
Handledare:
 
Käll-lokalisering genom kombination av parametriska och icke-parametriska metoder
Cornelia Jareteg
Examinator: Stig Larsson
Handledare: Stefan Jakobsson
 
A Wave Propagation Solver for Computational Aero-Acoustics
Elin Solberg
Examinator: Stig Larsson
Handledare:
 
Interpolation of polynomials in C^n with degree estimates
Christoffer Standar
Examinator: Mats Andersson
Handledare:
 
 
Examensarbeten Göteborgs universitet 2011
Kandidat
 
 
Morfogenes - En introduktion till Turingmekanismen för generering av mönster
Dan Dolonius
Axel Sjöstedt
Examinator: Carl-Henrik Fant
Handledare: Torbjörn Lundh
 
Modellering och optimering av ett schema för högskolan Golpayegan College of Engineering i Iran  En heltalsprogrammeringsstudie för ett schemaläggningsproblem
Caisa Björkander
Examinator: Carl-Henrik Fant
Handledare: Ann-Brith Strömberg
 
Icke-standardanalys och Lebesgueintegralen
Alex Evert
Joel Larsson
Fabian Olsson
Examinator: Carl-Henrik Fant
Handledare:
 
Statistisk analys av upprepade tids- och tillståndsdiskreta stokastiska processer
Malin Palö
Examinator: Carl-Henrik Fant
Handledare: Tommy Norberg
 
En matematisk genomgång av den grundläggande teorin för felkorrigerande blockkoder med inriktning mot asymptotiskt bra binär kod samt BCH- och Reed-Solomon-koder.
Aron Andersson
Examinator: Carl-Henrik Fant
Handledare: Jan Stevens
 
Einstein-Vlasovekvationerna med den kosmologiska konstanten - Numeriska studier av statistiska symmetriska lösningar
Fredrik Wahlander
Examinator: Carl-Henrik Fant
Handledare: Håkan Andreasson
 
 
 
Master
 
Approximating optimal swept volumes in two and three dimensions
Christian Bengtsson
Examinator: Bo Johansson
Handledare: Bo Johansson
 
A constructive version of Suslin´s lemma
Anders Leino
Examinator: Per Salberger
Handledare:
 
On Irreducibility of Polynomials in Several Variables
Stefán Thorarinsson
Examinator: Jan Stevens
Handledare:
 
Manikin in Time; Development of a Virtual Manikin with Inverse Kinematics and Comfort
Niclas Delfs
Examinator: Thomas Ericsson
Handledare: Robert Bohlin
 
Copula Dependence Structure on Stock Market with Application to Risk
Shaoxuan Guan
Examinator: Peter Hegarty
Handledare:
 
 
 

Examensarbeten Göteborgs universitet 2010

Kandidat
 
Modeller för det opportunistiska utbytesproblemet då komponenter har individuella liv, en numerisk studie
Hjördis Hardardottir
Cornelia Jareteg
Examinator: Carl-Henrik Fant
Handledare:
En stokastisk modell för aktiekursutvecklingar En jämförelse med Black-Scholes modellen
Heidi Törmälä
Examinator: Carl-Henrik Fant
Handledare:
Relationell Korpusanalys i Mathematica
Joakim Björnander
Sandra Eriksson Barman
Matz Johansson Bergström
Anna Persson
Oskar Ålund
Examinator: Carl-Henrik Fant
Handledare: Christer Borell
Galoisgrupperna till fjärdegradstrinom
Åse Fahlander
Jakob Hultgren
Staffan Leijnse    
Måns Sundin
Examinator: Carl-Henrik Fant
Handledare:
Att optimera kranspetsstyrning. Ett preludium angående strypförluster och strömningsförluster
hos en hydrauliskt driven vikarmskran
Jakob Hultgren
Examinator: Carl-Henrik Fant
Handledare:
Digitala signaturer Elliptiska kurvors inverkan på säkerheten
Jenny Larsson
Stefan Pärson
Ester Sandström
Christoffer Standar
Examinator: Carl-Henrik Fant
Handledare: Elizabeth Wulcan
                                            
Master
On existence and uniqueness of non linear p-Laplace type PDEs with lower order terms
Simona Ona Tamasoiu
Examinator:
Nils Svanstedt
Handledare:
Heat Kernels and Orthogonal Polynomials
Dawan Mustafa
Examinator: Peter Sjögren
Handledare:
 
 
 
2009
Stella Anevski, Fristående kurs:
Om analogier mellan talkroppar och globala funktionskroppar
Examinator: Per Salberger
 
Oskar Hamlet, Mastersprogram i matematiska vetenskaper:
On the Poincaré-Hopf theorem for manifolds with boundary
Examinator: Jan-Alve Svensson
 
Per Sjögren, Mastersprogram i matematiska vetenskaper:
Solving the master linear program in column generation algorithms for airline crew scheduling using a subgradient method
Examinator: Ann-Brith Strömberg 
 
Mikael Eklund, Fristående kurs:
Egenskaper hos statiska lösningar till det sfäriskt symmetriska Einstein-Vlasov-Maxwell systemet
Examinator: Håkan Andreasson
 
Andreas Jönsson, Fristående kurs:
Evolutionära fixpunktsavståndsproblem
Examinator: Johan Wästlund
 
Stefan Gustafsson, Fristående kurs:
Robotik och invers kinematik
Examinator: Carl-Henrik Fant
 
Kristina Nordlund, Matematikprogrammet, Viktor Skokic, Fristående kurs och Elin Solberg, Matematikprogr.:
Härledning och implementering av två matematis- ka modeller för strålningsspridning
Examinator: Carl-Henrik Fant Handledare: Mohammad Asadzadeh
 
Sören Petersen, Matematikprogrammet:
Symmetriseringar och isoperimetriska olikheter
Examinator: Christer Borell
 
Erik Sterner, Fristående kurs och Niclas Delfs, Matematikprogrammet:
Finding chan- nels in proteins – An implementation of an analytical method for finding the largest sphere inscribed by four others
 Examinator: Carl-Henrik Fant
 
 2008
Christian Bengtsson, Matematikprogrammet:
Konstruktion av hyperreella tal och grundläggande icke-standard-analys
Examinator: Carl-Henrik Fant

Johanna Berggren, Sonny Johansson och Malin Persson, Matematikprogrammet:
Optimering av företags agerande – ur ett spelteoretiskt perspektiv
Examinator: Carl-Henrik Fant
 
2007
Hannah Dyrssen, Matematikprogr.: Fraktionär integration och Youngs olikhet för rum av svag typ
Examinator: Peter Sjögren

Per Hök: Parvisa mönster i permutationer
Examinator: Niklas Eriksen
 
Ragnar Freij, Matematikprogr.: Ekvivariant diskret Morseteori
Examinator: Jan-Alve Svensson
 
Kristoffer Josefsson: Fyrvertexsatsen för polygoner
Examinator: Jan Stevens
 
Oskar Hamlet och Martin Vannestål, Matematikprogr.: Auktionsteori:
Vinstekvivalens och mekanismdesign
Examinator: Jeff Steif
 
Jacob Sznajdman: Om Briançon-Skodas sats
Examinator: Mats Andersson
 
Johannes Christenson: Ortogonala polynom i en och flera variabler
Examinator: Genkai Zhang
 
Ida Säfström, Matematikprogr.: Syzygier för kurvor av lågt genus
Examinator: Per Salberger
 
 
 
 
2006
Daniel Ahlberg, Matematikprogrammet: Några varianter av Max Nöthers och Macaulays satser
Examinator: Mats Andersson
 
Reimond Emanuelsson, Ämneslärarlinjen: Quasi-analytic Classes, the Denjoy-Carleman Theorem and Some Related Results
Examinator: Peter Sjögren
 
Martin Gillstedt, Fysikprogrammet: Dynamiken hos rotationer av cirkeln
Examinator: Bernt Wennberg
 
Magnus Goffeng, Fristående kurs: Riemanns randvärdesproblem på Riemannsfären
Examinator: Bo Berndtsson
 
Erik Jakobsson, Fristående kurs: Convergence and the Gibbs phenomenon for series of Laguerre polynomials with an application to quantum physics
Examinator: Peter Sjögren
 
Fredrik Jansson, Matematikprogrammet: Variationer på överskottsstatistiken för permutationer
Examinator: Einar Steingrimsson
 
Julia Jermolova Magnusson, Fysikprogrammet: Kvasitrigonometriska lösningar av klassisk Yang-Baxter ekvation och deras kvantiseringar
Examinator: Alexander Stolin
 
Michael R. Johansson, Fristående kurs: Utvidgningen Q -> R ur Monografi om Algebraisk Analys
Examinator: Thomas Weibull
 
Aron Lagerberg, Fristående kurs: Om Hilberttransformen
Examinator: Peter Sjögren
 
Jonny Lindström, Fristående kurs: Summationsmetoder
Examinator: Peter Sjögren
 
Johannes Lundqvist, Matematikprogrammet: Residyer och lokala ideal av holomorfa funktioner
Examinator: Mats Andersson
 
Fredrik Norling och Hedvig Sagfjord Opshaug, Matematikprogrammet: En studie av Hobson-Rogers optionsprismodell
Examinator: Christer Borell
 
Sten-Åke Strid, Matematikprogram med inriktning mot industrimatematik: Parallell implementering av ett linjärt elasticitetsproblem med MPI
Examinator: Gunhild Lindskog
 
Daniel Uppström, Fristående kurs: Wavelets
Examinator: Jöran Bergh
 
Pär Werner, Matematikprogrammet: Modellering av relationen mellan avkastningar av en aktie och marknadsindex
Examinator: Catalin Starica
 
Peter Tjernström: Taligenkänning i ljudsignaler med diskret wavelet-transform
Examinator: Jöran Bergh
 
 
2005
Robert Algervik, Matematikprogr.
Rapidly decreasing solutions to the dbar-equation
Examinator: Mats Andersson
 
Daniel Cardell, Fristående kurs
Fixpunkter i permutationsavbildningar
Examinator: Einar Steingrimsson
 
Anton Hedin, Matematikprogr.
n-kvadratproblemet och elliptiska kurvor
Examinator: Julius Brzezinski
 
Tomas Hermansson och Johan Lööf, Matematikprogr. med inriktning mot industrimatematik
Allokering av symmetriska toleranser i komplexa sammansättningar
Examinator: Richard Söderberg, Michael Patriksson
 
Cecilia Holmgren, Matematikprogr.  
Extensions of some statistical mechanical systems to the multiparameter case
Examinator: Jeff Steiff
 
Jens Hult, Fristående kurs
Editing of Surfaces by Alteration of Planar Contours
Examinator: Roger Andersson
 
Petter Johansson, Matematikprogr.
En olikhet för kapaciteten av kompakta mängder i det komplexa planet
Examinator: Bo Berndtsson
 
Oscar Marmon, Matematikprogr.
Hexagonal Lattice Points on Circles
Examinator: Pär Kurlberg
 
Caroline Olsson, Matematikprogr.
Lagrangeheuristiker för strikt konvexa kvadratiska minkostnadsflödesproblem
Examinator: Michael Patriksson
 
Julia Jermolova Magnusson, Fristående kurs
Mörk energi och kosmisk utveckling
Examinator: Alexander Stolin
 
Vesna Ristic, Fristående kurs
Fermats sista sats
Examinator: Juliusz Brzezinski
 
Freyr Hermansson, Matematikprogr.
Om konstruktionen av standard och super Brownsk rörelse
Examinator: Christer Borell
 
Lena Krantz, Naturvetenskaplig problemlösn.
Vinkeloptimering för intensitetsmodulerad strålbehandling med en genetisk algoritm
Examinator: Michael Patriksson
 
2004
Jonas Knape och Urban Larsson, Fristående kurs
Mängder av heltal och permutationer som undviker lösningar till linjära heltal
Examinator: Peter Hegarty
 
Linda Ingemarsson, Matematikprogr.
Kacs masterekvation med Paulis uteslutningsprincip
Examinator: Bernt Wennberg
 
David Karlsson, Matematikprogr.
Lipschitzkontinuitet och Poissonintegralen
Examinator: Peter Sjögren
 
Lina Jansson, Matematikprogr.
Överskott i 132-undvikande involutioner
Examinator: Einar Steingrímsson
 
Lisa Nilsson, Matematikprogr.
Integralrepresentation och ideal av holomorfa funktioner
Examinator: Mats Andersson
 
Joacim Rocklöv, Matematikprogr.
Minimalytor
Examinator: Jan Stevens
 
Emma Söderberg, Fristående kurs
Utvärdering av OECD:s finansiella riskmodell
Examinator: Patrik Albin
 
Mirsada Hromic, Fristående kurs och Helena Johansson, Matematikprogr.
Identifiering av fysiska parametrar för en AGV (autonomous guided vehicle)
Examinator: Thomas Ericsson
 
Reine Säljö, Fristående kurs
Implementering av en bundle-metod för konvex optimering
Examinator: Michael Patriksson
 
Anders Grettve, Matematikprogr.
Fullständiga matchningar i bipartita grafer och en förmodan av Lass
Examinator: Einar Steingrímsson
 
Sara Dahlgren, Matematikprogr.
Mercators projektion
Examinator: Bo Berndtsson
 
Marcus Almgren, Datalingvistprogr.
Att generera binära strängar, dyckvägar och involutioner
Examinator: Einar Steingrímsson
 
2003
Anders Almroth, Fysikprogrammet
Face Recognition using Eigenfaces
Handledare: Bo Johansson
 
Olof Andersson och Darabi Hatef, Matematikprogrammet
Detektion av tal i mobiltelefonsignaler användandes av Wavelets
Handledare: Jöran Bergh
 
Patrik Andersson, Fysikprogrammet
Förstärkning av strukturer och detektiv av nätverk i dermatoskopiska bilder med hjälp av wavelettransformen
Handledare: Jöran Bergh
 
Viktor Bengtsson, Naturvetenskapsprogrammet teknisk gren
Konstruktion av Eisensteinserier
Handledare: Peter Hegarty
 
Toni Danielsson, Fristående kurs
Beskrivning och simulering av multistratum rums-tids kodning
Handledare: Jöran Bergh
 
Dennis Eriksson, Specialutformat program i naturvetenskap
Mer eller mindre explicit klasskroppsteori
Handledare: Peter Hegarty
 
Markus Eriksson, Fysikprogrammet
En algoritm för att skära hål i Catmull-Clark-ytor
Handledare: Bo Johansson
 
Henrik Jansson, Matematikprogrammet
Icke kommutativa kurvor
Handledare: Lyudmila Turowska
 
Göran Johnsson, Matematikprogrammet inriktning industrimatematik
Similaritet mellan kurvor
Handledare: Roger Andersson
 
Mari Lindberg, Matematikprogrammet
Bildkomprimering med hjälp av wavelet transformen – en jämförelsestudie av olika waveletbaser
Handledare: Jöran Bergh
 
Puskar Mersiha, Matematikprogrammet
Sturm-Liouville system
Handledare: Johannes Brasche
 
Fredrik Olsson, Fristående kurs
Algebraiska ekvationer
Handledare: Juliusz Brzezinski
 
Mikael Persson, Fysikprogrammet
Om ett ”blow-up” problem på ett sfäriskt skal
Handledare: Peter Kumlin
 
Stefan Römer, Matematikprogrammet inriktning industrimatematik
Klassificering av ultraljudsvågor reflekterade från defekter i stål
Handledare: Jöran Bergh
 
Nils Svangård, Fristående kurs
Generering av strategier för ickelinjär portföljoptimering med hjälp av genetiska algoritmer
Handledare: Michael Patriksson
 
Levy Walter, Fristående kurs
Modellering av beroendedestrukturen för empirisk finansiell data med hjälp av copulas
Handledare: Christer Borell
 
2002
Frida Alfredsson
Design och matematik
Examinator: Roger Andersson
 
Janne Block
Studie av talarverifiering med wavelet-transform och dynamisk tidsförskjutning
Examinator: Jöran Bergh
 
Mohamad Taleb Chaddad
Representation av heltal som summan av kvadrater
Examinator: Stefan Lemurell
 
Jens Corsman
Elliptiska kurvor över ändliga kroppar
Examinator: Jan Stevens
 
Thomas Ekström
Olinjär dynamisk modellering av lastbilsklimat
Examinator: Kjell Holmåker
 
Elin Götmark
En Fouriertransform på differentialformer
Examinator: Mats Andersson
 
Fredrik Hedenius
Stokastisk modellering av bioenergi kontra kolsänkor på global skala
Examinator: Michael Patriksson
 
Christer Karlsson
Konstruktioner av Haarmått
Examinator: Peter Sjögren
 
Urban Larsson
Kvadratisk reciprocitet
Examinator: Juliusz Brzezinski
 
Mike Velander
Undersökning av rum-tid-filtrering (STAP) för att förbättra prestanda i klotter i en flygburen spaningsradar
Examinator: Jöran Bergh
 
Per Vesterlund
Automatisk förbättring av separata rutter för vägunderhållsfordon. Implementering och matematisk verifiering
Examinator: Ann-Brith Strömberg
 
Björn Winterfjord
Binära strängar och undvikande av delsträngar
Examinator: Einar Steingrimsson
  
2001
Tomas Björnfoth
Sammansättning av information från inskannade tandavgjutningar och panoramaröntgen
Examinator: Johan Karlsson
 
Karina Ferdinandsson
Rationella punkter på koniska kurvor
Examinator: Juliusz Brzezinski
 
Mikael Fjällborg
Bonnet-Myers sats
Examinator: Bo Berndtsson
 
Peter Green
Den generaliserade Riemannintegralen
Examinator: Johan Jonasson
 
Jens Jonasson
Klasser av heltaliga binära kvadratiska former
Examinator: Juliusz Brzezinski
 
Mattias Lundin
Kompression av SAR havsisbilder med waveletmetoder
Examinator: Jöran Bergh
 
Peter Mogensen
Rekursiva talföljder
Examinator: Juliusz Brzezinski
 
Birger Nordborg
Graffärgning, Pólyakalkyl och Stirlingtal
Examinator: Einar Steingrímsson
 
Henrik Seppänen
Ofullständighet ur ett modellteoretiskt perspektiv
Examinator: Jan Smith
 
Shayesteh Vaismohammadi
p-adiska tal och Hensels lemma
Examinator: Laura Fainsilber
 
Eleni Ziambaras
Konvergensmängder för Ornstein-Uhlenbeck-halvgruppen
Examinator: Peter Sjögren
 
Pehr Ådale
Egenvärdestörningar
Examinator: Grigori Rozenblioum
 
2000
Malin Olsen, Naturvetenskaplig problemlösning
Reducering av Speckel i SAR-bilder med Wavelet Denoising
Examinator: Jöran Bergh
 
Petter Brändén, Matematik
Simpliciella komplex och positiva gitterstigar
Examinator: Einar Steingrimsson
 
Carolin Juneberg, Matematik
Lösning av storskaliga 0–1 minimeringsproblem med hjälp av duala subgradientscheman, ergodiska sekvenser och kärnproblem
Examinator: Ann-Brith Strömberg
 
Johanna Pejlare, Matematik
Enveloppen och dess singulariteter
Examinator: Jan Stevens
 
Håkan Samuelsson, Matematik
Reproducerande kärnor och Pick-Nevanlinnas sats
Examinator: Bo Berndtsson
 
Tore Mattsson, Matematik
Egenskaper hos ideal i cyklotomiska kroppar
Examinator: Alexander Stolin
 
Sara Nordenhäll, Naturvetenskaplig problemlösning
Radardetektering av hovrande helikoptrar i MPD-mod
Examinator: Johan Karlsson
 
1999
Sara Brandberg
Modellering och beräkning av ljudutbredning i kanalljuddämpare
Handledare: Kenneth Eriksson
 
Fredrik Engström
Stratifierade mängder
Handledare: Jan Smith
 
Mashhadi Farahani Djamshid
Gränsskikt i ordinära differentialekvationer med liten parameter
Handledare: Grigori Rozenblioum
 
Carl Landberg
Undersökning av felfortplantning i linjära ekvationssystem
Handledare: Gunhild Lindskog
 
Sara Ågren
Parametrisk geometrirepresentation av ett vattenjetrör och initialisering av motsvarande CFD-problem
Handledare: Klas Samuelsson
 
 
1998
 Anders Claesson
Mängdlärans axiom och den kumulativa hierarkin
Examinator: Jan Smith
 
Lina Eriksson
Urvalsaxiomet – historik och några tillämpningar
Examinator: Mats Andersson
 
Peter Bohlin
Konstruktiv mängdteori
Examinator: Jan Smith
 
Anders Grettve
Vertex Coloring of a Graph
Einar Steingrímsson
 
Sharon Heumann
Coding theory and its application to the study of sphere-packing
Examinator: Einar Steingrímsson
 
 
1997
Niklas Broberg,
The abc conjecture for algebraic number fields.
Examinator och handledare: Juliusz Brzezinski.
 
Jarl Lindrud,
Periodic Linear Recurrence Sequences over Arbitrary Field.
Examinator och handledare: Juliusz Brzezinski.

Jakob Hultén och Niklas Åkesson,
Mönsterigenkänning - hörndetektion och jämförelse av konturer.
Examinator och handledare: Jöran Bergh.
 
1996
Mats Wessberg, Algebraiska Q.R.-- och C.R.--koder.
Examinator och handledare: Juliusz Brzezinski.
Annika Andersson, Partially crystallographic groups in small dimensions.
Examinator och handledare: Juliusz Brzezinski.
Anette Wiberg, Constructions and Computations of Galois Groups.
Examinator och handledare: Juliusz Brzezinski.
Josefine Ring, GU, Caspar Wessel och det komplexa talplanet - en gammal uppsats i ny språkdräkt.
Handledare: Jana Madjarova.
Examinator: Björn Dahlberg.
Christofer Kanljung, GU CurvEd-a graphical editor for parametric curves.
Examinator: Bo Johansson.
 
1995
Emelie Ridell, GU Using computers to teach mathematics.
Examinatoroch handledare: Bo Johansson.
Liselott Blomqvist, Sound analysis and reconstruction with wavelets.
Examinator och handledare: Jöran Bergh.
 
Tina Andersson och Carl Johan Flognman, GU, Matematiska modeller med biologisk anknytning---med sikte på gymnasiet.
Examinator och handledare: Jan-Erik Andersson.
Marina Alexandersson, GU, Multivariat kalibrering via datorintensiva metoder.
Examinator och handledare: Ziad Taib.
Olof Bengtsson, GU, Jämförelse mellan Wilcoxonintervall och t-intervall för ändliga stickprovsstorlekar.
Examinator och handledare: Sture Holm.
 
1994
Stefan Mankefors, En kort introduktion till reella och komplexa klassis grupper.
Examinator och handledare: Juliusz Brzezinski.
 
 
 

Sidansvarig Publicerad: on 20 okt 2021.