Examensarbeten

Kandidat 
Examensarbete för kandidatexamen i matematik eller matematisk statistik görs inom ramen för en kurs, omfattande 15 hp, som ges på halvfart under vårterminen. För information, se kurshemsidan.

Magister och Master
För att avlägga magister- eller masterexamen i matematik eller matematisk statistik skall du göra ett självständigt arbete, examensarbetet, omfattande 15 hp för magister och 30 hp för master (alternativt 15 hp ifall du redan har en magisterexamen).

Information om hur det praktiskt går till att göra examensarbete för master (samma för magister) finns här "Master i matematik och matematisk statistik". 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 25 jul 2017.