Kursplaner matematisk statistik

​De flesta aktuella kursplanerna hittar du via Göteborgs universitets webbsida
Hitta kursplan

Nedan finns länkar till kursplaner som (ännu) inte är sökbara i GU:s kursplanedatabas.

KURSER PÅ GRUNDNIVÅ
MSG200 Statistical Inference, 7,5 cr
MSG400 Stochastic Data Processing and Simulation, 7,5 cr
MSG500 Linear Statistical Models, 7,5 cr

KURSER PÅ AVANCERAD NIVÅ
MSA250 Experimental Design, 7,5 cr
MSA300 Statistical Image Analysis, 7,5 cr
MSA450 Special Course 1, 7,5 hp
MSA500 Special Course 2, 7,5 cr
MSA620 Design and Analysis of Clinical Trials, 7,5 cr
MSA650 Linear Mixed Models for Longitudinal Data, 7,5 cr
MSA970 Project Course for the Degree (Master (One year)), 15 cr
MSF100 Statistical Inference Principles, 7,5 cr
MSF200 Stochastic Processes, 7,5 cr

VILANDE ELLER NERLAGDA KURSER
MSA200 Multivariate Statistical Analysis, 7,5 cr
MSA360 Stochastic Calculus part II,  7,5 cr
MSA600 Statistical Genetics, 7,5 cr
MSA610 Population Genetics, 7,5 cr
MSA630 Survival Analysis, 7,5 cr
MSA640 Statistical Analysis of Categorical Data, 7,5 cr
MSA660 Statistical Consulting, 7,5 cr
MSA830 Statistical Analysis and Experimental Design, 7,5 cr

MSA840 Statistics and Data Analysis, 7,5 cr
MSA850 Mathematical Modeling of Cellular Processes, 15 cr


MSF300 Probabilities and Expectations, 7,5 cr
MSF400 Martingale Theory, 7,5 cr


MSG100
Sannolikhetsteori 1, 15 hp
MSG300 Markov Theory, 7,5 cr

MSG600 Statistical Quality Control, 7,5 cr (1)
MSG700 Reliability Theory, 7,5 cr(2)
MSG820 Statistik för fysiker, 7,5 hp


MSG860 Bacis Stochastic Processes F, 5 cr

Publicerad: fr 22 feb 2013. Ändrad: on 09 aug 2017