Kursplaner matematik

De flesta aktuella kursplanerna hittar du via Göteborgs universitets webbsida
Hitta kursplan 

Nedan finns länkar till kursplaner som inte är sökbara i GU:s kursplanedatabas.

MMA410 Fourier- och waveletanalys 7,5
MMA970 Examensarbete för magisterexamen 15 hp

KURSPLANER AV TEMA-KARAKTÄR (ej sökbara kurser)
MMF100 Forskarutbildningskurs inom Harmonisk analys 7,5 hp
MMF110 Forskarutbildningskurs inom Analys 7,5 hp
MMF120 Forskarutbildningskurs inom Finansiell matematik 7,5 hp
MMF200 Forskarutbildningskurs inom Komplex analys 7,5 hp
MMF300 Forskarutbildningskurs inom Topologi 7,5 hp
MMF400 Forskarutbildningskurs inom Algebraisk geometri, 7,5 hp
MMF410 Forskarutbildningskurs inom Algebra 7,5 hp
MMF500 Forskarutbildningskurs inom Sannolikhetsteori 7,5 hp
MMF600 Forskarutbildningskurs inom Diskret matematik 7,5 hp
MMF700 Forskarutbildningskurs inom Partiella differentialekvationer 15 hp
MMF710 Forskarutbildningskurs inom Partiella differentialekvationer 7,5 hp
MMF800 Forskarutbildningskurs inom Optimeringslära 15 hp
MMF900 Forskarutbildningskurs i matematik med tillämpningar i naturvetenskap 7,5 hp

VILANDE ELLER NERLAGDA KURSER
MMA210 Högre differentialkalkyl 7,5 hp (ersatt av MMA211)
MMA200 Linjär och multilinjär algebra 7,5 hp
MMA300 Talteori 7,5 hp
MMA421 Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems 7,5 cr
MMA420 Ordinära differentialekvationer 7,5 hp
MMA510 Projektkurs i optimering 7,5 hp
MMA610 Stora, glesa matrisproblem 7,5 hp
MMA700 Optioner och matematik 7,5 hp
MMA710 Finansiella derivat och stokastisk analys 7,5 hp
MMA800 Morfomatik 7,5 hp

MMA990 Examensarbete för magisterexamen 30 hp
MMA991 Examensarbete för magisterexamen i Matematik med didaktisk inriktning 30 hp


MMG000 Inledande kurs 30 hp
MMG120 Analytisk geometri med tillämpningar 7,5 hp
MMG210 Matematik med tillämpningar 1, 30 hp

MMG310 Matematik med tillämpningar 2, 30 hp
MMG510 Matematisk modellering 7,5 hp (in english)
MMG620 Optimeringslära 7,5 hp
MMG630 Tillämpad Optimering 7,5 hp


MMGD10 Inledande diskret matematik 7,5 hp
MMGF10 Analys och linjär algebra 20 hp
MMGK10 Naturvetarmatematik A, 15 hp
MMGK20 Naturvetarmatematik B , 15 hp

MMGN00 Introduktion för naturvetare 1,5 hp

MVA100 Matematiska grupper 7,5 hp
MVG010 Datorintro