Grundutbildning Göteborgs universitet

 Vid institutionen finns ett stort utbud av kurser inom så gott som alla delar av matematik och matematisk statistik.

Vår doktorand Malin Nilsson om ämnet matematik (YouTube)

Vår tidigare matematikstudent Anna Samuelsson om utbildningen på Matematiska vetenskaper (YouTube)

Kurser

De flesta av våra kurser kan läsas som fristående kurs, så du som vill utforma din utbildning på egen hand - oavsett om matematik eller något annat är ditt huvudämne - har ett mycket stort utbud att välja från. För information om våra fristående kurser och fortbildning för lärare se länken Kurser

Program

Att läsa vid ett program innebär att man läser kurser enligt ett väl genomtänkt upplägg och med en tydlig målsättning - programmet ger en "kvalitetsstämpel" gentemot studenten och i slutändan gentemot blivande arbetsgivare. Man ingår också i en, förhoppningsvis, stimulerande miljö av andra programstudenter och lärare.
 
För dig som vill bli matematiker - kanske tänker du dig en framtid som forskare eller att arbeta som yrkesmatematiker inom näringslivet - ger vi Matematikprogrammet (3 år) och efterföljande Masterprogram i Matematiska vetenskaper (2 år). Du får då en mycket bred matematisk kompetens samtidigt som du specialiserar dig inom något område som intresserar dig särskilt - valfriheten inom programmen är mycket stor.
 
Institutionen ger även kurser inom flera andra utbildningsprogram, såsom program inom fysik, kemi, datavetenskap och lärarutbildningen. För närmare information se länken Program

För studenter

För dig som är student vid institutionen finns mycket information samlad under länken Studentinformation​, se även övriga länkar i menyn. 

Sidansvarig Publicerad: fr 26 jun 2020.