Grundutbildning Göteborgs universitet

 Vid institutionen finns ett stort utbud av kurser inom så gott som alla delar av matematik och matematisk statistik.

Vår doktorand Malin Nilsson om ämnet matematik (YouTube)

Vår tidigare matematikstudent Anna Samuelsson om utbildningen på Matematiska vetenskaper (YouTube)

Kurser

De flesta av våra kurser kan läsas som fristående kurs, så du som vill utforma din utbildning på egen hand - oavsett om matematik eller något annat är ditt huvudämne - har ett mycket stort utbud att välja från. För information om våra fristående kurser och fortbildning för lärare se länken Kurser

Program

Att läsa vid ett program innebär att man läser kurser enligt ett väl genomtänkt upplägg och med en tydlig målsättning - programmet ger en "kvalitetsstämpel" gentemot studenten och i slutändan gentemot blivande arbetsgivare. Man ingår också i en, förhoppningsvis, stimulerande miljö av andra programstudenter och lärare.