Kontakt

StudieexpeditionenStudieexpeditionen

Öppettider: måndag - fredag klockan 11.00-13.00.
Telefon: 031-772 35 00
E-postadress: mvexp.math@chalmers.se  
Besöksadress: Chalmers tvärgata 3

Studievägledning: 
Matematikprogrammet
Masterprogrammet i Matematiska vetenskaper
Ämneslärarprogrammet (matematik)
Fristående kurser i matematik och matematisk statistik vid GU

Sonja Göc, svl.math@gu.se
Telefon: 031-772 3505

Studievägledning:  Naturvetenskapligt basår