TMS087

Finansiella tidsserier, 7,5 hp

Läsperiod 4

 • Kursinformation
  Kursen samläses med Göteborgs universitet, MSA410.

  • Läsåret 13/14 och tidigare, TMS086.
  • Läsåret 14/15. Examinator: Annika Lang
  • Läsåret 15/16. Examinator: Annika Lang
  • Läsåret 16/17. Examinator: Annika Lang

Sidansvarig Publicerad: ti 28 nov 2017.