MVE210

Linjära mixade modeller för longitudinella data, 7,5 hp

Läsperiod 3

 • Kursinformation
  Kursen samläses med Göteborgs universitet, MSA650.
  Kursen ges vartannat läsår.

  • Läsåret 08/09. Examinator: Ziad Taib
  • Läsåret 10/11. Examinator: Ziad Taib
  • Läsåret 12/13. Detta kurstillfället är inställt.
  • Läsåret 14/15. Examinator: Ziad Taib
  • Läsåret 16/17. Examinator: Ziad Taib
  • Läsåret 18/19. Examinator: Ziad Taib
  • Läsåret 20/21. Examinator: José Sánchez

Sidansvarig Publicerad: fr 19 nov 2021.