MVE186

Datorintensiva statistiska metoder, 7,5 hp

Läsperiod 1

 • Kursinformation
  Kursen samläses med Göteborgs universitet, MSA100.

  • Läsåret 13/14 och tidigare, MVE185.
  • Läsåret 14/15. Examinator: Jonas Wallin
  • Läsåret 15/16. Examinator: Jonas Wallin
  • Läsåret 16/17. Examinator: Petter Mostad

Sidansvarig Publicerad: ti 25 apr 2017.