MVE565

Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer, 7,5 hp

Läsperiod 3

  • Kursinformation
    Kursen samläses med Göteborgs universitet, MMA630.

    • Läsåret 19/20. Examinator: Annika Lang

Publicerad: ti 26 nov 2019.