MVE410

Svag konvergens, 7,5 hp

Läsperiod 4

  • Kursinformation
    Kursen samläses med Göteborgs universitet, MSF500.

    • Läsåret 14/15. Examinator: Serik Sagitov
    • Läsåret 16/17. Examinator: Serik Sagitov
    • Läsåret 18/19. Examinator: Michael Björklund

Publicerad: on 28 nov 2018.