MVE190

Linjära statistiska modeller, 7,5 hp

Läsperiod 2

 • Kursinformation
  Kursen samläses med Göteborgs universitet, MSG500.

  • Läsåret 08/09. Examinator: Staffan Nilsson
  • Läsåret 09/10. Examinator: Rebecka Jörnsten
  • Läsåret 10/11. Examinator: Rebecka Jörnsten
  • Läsåret 11/12. Examinator. Rebecka Jörnsten
  • Läsåret 12/13. Examinator: Rebecka Jörnsten
  • Läsåret 13/14. Examinator: Rebecka Jörnsten
   Kursansvarig: José Sánchez
  • Läsåret 14/15. Examinator: Rebecka Jörnsten
   Kursansvarig: José Sánchez
  • Läsåret 15/16. Examinator: Rebecka Jörnsten
  • Läsåret 16/17. Examinator: Rebecka Jörnsten
  • Läsåret 17/18. Examinator: Rebecka Jörnsten
  • Läsåret 18/19. Examinator: Umberto Picchini
  • Läsåret 19/20. Examinator: Umberto Picchini
  • Läsåret 20/21. Examinator: Umberto Picchini
  • Läsåret 21/22. Examinator: Umberto Picchini

Sidansvarig Publicerad: ti 12 okt 2021.