Matematik och beräkningsvetenskap

Detta är ett internationellt masterprogram med inriktningar mot matematik, matematisk statistik, beräkningsvetenskap och mot forskning inom dessa områden. Nedan finns länkar till information om de kurser som ges av Matematiska vetenskaper som är obligatoriska eller valbara inom programmet.

Kurser som ges vartannat år markeras efter kursnamnet med:

(1) Kursen ges under läsår som startar med udda årtal, till exempel 21-22
(2) Kursen ges under läsår som startar med jämnt årtal, till exempel 22-23​

Läsperiod 1
​Matematik
​TMA401 ​ENM1,  Funktionalanalys
​TMA947 ​ENM1, Olinjär optimering
​TMA265 ​ENM2, ​ Numerisk linjär algebra
TMA881 ENM1,2,​ Högprestandaberäkningar
​TMV100 ​ENM2, Integrationsteori
​Matematisk statistik ​ ​
​TMS150 ​ENM1, Statistisk databehandling
​MVE187 ​ENM1,2, Beräkningsmetoder för Bayesiansk statistik
TMS165 ​ENM1,2, Stokastisk analys

Läsperiod 2
​Matematik​
MVE095 ​ENM1, Optioner och matematik
​MVE080 ​ENM2, Vetenskaplig visualisering
​MVE385 ​ENM2, Projektkurs i matematisk och statistisk modellering
​TMA521 ENM1,​ Storskalig optimering
​Matematisk statistik 
MVE140​ ​ENM1,2, Sannolikhetsteorins grunder
​MVE170 ​ENM1, Grundläggande stokastiska processer
MVE190 ​ENM1, Linjära statistiska modeller
MVE510 ENM1,2,​​ Introduktion till bioinformatik

Läsperiod 3
​Matematik
TMA372​ ​ENM1, Partiella differentialekvationer, grundkurs
MVE150 ​ENM2, Algebra
MVE565 ENM1,​ Beräkningsmetoder för stokastiska differentialekvationer (1)
TMA285 ENM2,​ Finansiella derivat och partiella differentialekvationer
​Matematisk statistik ​ ​
MVE155 ​ENM1, Statistisk slutledning
​MVE326 ENM2,​ Principer för statistik slutledning (1)
TMS032 ​ENM2, Försöksplanering och urvalsteori (2)

Läsperiod 4
​Matematik ​ ​
​MVE162 ​ENM1, Ordinära differentialekvationer och matematisk modellering
​MVE165 ​ENM1, Linjär och heltalsoptimering med tillämpningar
​TMA026 ​ENM2, Partiella differentialekvationer, fortsättningskurs
​Matematisk statistik ​ ​
TMS016​ ​ENM1, Spatial statistisk och bildanalys 
​TMS088 ​ENM1, Finansiella tidsserier
​MVE220 ENM2,​ Finansiell risk
MVE330 ​ENM2, Stokastiska processer (1)
MVE441 ENM2,​​ Statistisk slutledning för stora datamängder

 

Kurser enligt äldre studieordning för Matematik och beräkningsvetenskap​​

Sidansvarig Publicerad: fr 12 aug 2022.