MVE380

Modeller för förståelse, 7,5 hp

Läsperiod 4

 • Kursinformation
  Hette tom 17/18 Analysera lärande.
  • Läsåret 11/12. Examinator: Torbjörn Lundh
  • Läsåret 12/13. Examinator: Torbjörn Lundh
  • Läsåret 13/14. Examinator: Torbjörn Lundh
  • Läsåret 14/15. Examinator: Torbjörn Lundh
  • Läsåret 15/16. Examinator: Johanna Pejlare
  • Läsåret 16/17. Examinator: Torbjörn Lundh
  • Läsåret 17/18. Examinator: Torbjörn Lundh
  • Läsåret 18/19. Examinator: Torbjörn Lundh

Publicerad: fr 15 feb 2013. Ändrad: sö 10 feb 2019