Masterutbildning, Chalmers

Matematik och beräkningsvetenskap​

Syftet med detta masterprogram är att ge studenterna en gedigen bakgrund inom matematik och / eller matematisk statistik samt vetenskapliga beräkningar och datavetenskap. Studenten kommer att utbildas för att lösa krävande, matematiskt formulerade, problem som uppkommer inom vetenskap och industri. Efter genomgånget program kommer studenten att behärska inte bara ett visst ingenjörsområde med relaterad matematisk eller statistisk modellering utan också beräkning, programmering och algoritmutveckling. Programmet har fyra inriktningar; matematik, matematisk statistik, beräkningsvetenskap och ett forskningsspår. Forskningsspåret är avsett att vara förberedande för eventuella framtida doktorandstudier. Inom det rika utbudet av kurser kan studenten också utforma en egen specialisering.

Data science och AI

Med den digitala revolutionen har Data Science och AI blivit viktiga inslag i vår vardag och i samhället i stort. Stora mängder data genereras på många områden, och i kombination med den snabba teknologiska och datalogiska utvecklingen finns ett stort behov av kunniga ingenjörer som kan hantera sådana storskaliga datamängder, och som kan utveckla effektiva och robusta system för automatiserade beslutsprocesser. 

Programmets vision är att erbjuda en solid bas inom maskininlärning, matematisk statistik och optimering, och en förståelse för den mångfald av frågeställningar som finns inom Data Science och AI-området. Efter avslutat program kommer studenterna att besitta goda teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter inom matematiska, statistiska och datavetenskapliga metoder för att hantera, analysera och extrahera information ur storskaliga datamängder, samt förmågan att utveckla verktyg och metoder i komplexa datorintensiva och AI-relaterade tillämpningar. Efter examen kommer studenterna att vara väl rustade för en karriär inom industri och samhälle, såväl som för vidare forskarstudier.

Lärande och ledarskap​

Detta masterprogram är skapat för att fungera som en kombinationsutbildning som leder till både civilingenjörsexamen och ämneslärarexamen för gymnasiet i ämnet matematik och något av ämnena kemi, fysik eller teknik. Målet med programmet är att utbilda studenter att bli attraktiv i näringslivet som en ingenjör mer inriktad på kommunikation och ledarskap, och i utbildningssystemet som en lärare med god kännedom om ingenjörsvetenskap och tillämpningar. Med Lärande och ledarskap vill Chalmers bidra till svensk utbildning i de viktiga ämnena kemi, fysik, matematik och teknik, och bidra till näringslivet med en efterfrågad ingenjörsprofil samtidigt som Chalmers erbjuder studenterna en utvecklande utbildning med en dubbel arbetsmarknad.​

Sidansvarig Publicerad: to 27 jan 2022.