Masterutbildning, Chalmers

Matematik och beräkningsvetenskap

Syftet med detta masterprogram är att ge studenterna en gedigen bakgrund inom matematik och / eller matematisk statistik samt vetenskapliga beräkningar och datavetenskap. Studenten kommer att utbildas för att lösa krävande, matematiskt formulerade, problem som uppkommer inom vetenskap och industri. Efter genomgånget program kommer studenten att behärska inte bara ett visst ingenjörsområde med relaterad matematisk eller statistisk modellering utan också beräkning, programmering och algoritmutveckling. Programmet har fyra inriktningar; matematik, matematisk statistik, beräkningsvetenskap och ett forskningsspår. Forskningsspåret är avsett att vara förberedande för eventuella framtida doktorandstudier. Inom det rika utbudet av kurser kan studenten också utforma en egen specialisering.

Lärande och ledarskap

Detta masterprogram är skapat för att fungera som en kombinationsutbildning som leder till både civilingenjörsexamen och ämneslärarexamen för gymnasiet i ämnet matematik och något av ämnena kemi, fysik eller teknik. Målet med programmet är att utbilda studenter att bli attraktiv i näringslivet som en ingenjör mer inriktad på kommunikation och ledarskap, och i utbildningssystemet som en lärare med god kännedom om ingenjörsvetenskap och tillämpningar. Med Lärande och ledarskap vill Chalmers bidra till svensk utbildning i de viktiga ämnena kemi, fysik, matematik och teknik, och bidra till näringslivet med en efterfrågad ingenjörsprofil samtidigt som Chalmers erbjuder studenterna en utvecklande utbildning med en dubbel arbetsmarknad.

Publicerad: må 15 okt 2012. Ändrad: ti 14 feb 2017