Masterutbildning, Chalmers

Matematik och beräkningsvetenskap​

Syftet med detta masterprogram är att ge studenterna en gedigen bakgrund inom matematik och / eller matematisk statistik samt vetenskapliga beräkningar och datavetenskap. Studenten kommer att utbildas för att lösa krävande, matematiskt formulerade, problem som uppkommer inom vetenskap och industri. Efter genomgånget program kommer studenten att behärska inte bara ett visst ingenjörsområde med relaterad matematisk eller statistisk modellering utan också beräkning, programmering och algoritmutveckling. Programmet har fyra inriktningar; matematik, matematisk statistik, beräkningsvetenskap och ett forskningsspår. Forskningsspåret är avsett att vara förberedande för eventuella framtida doktorandstudier. Inom det rika utbudet av kurser kan studenten också utforma en egen specialisering.

Data science och AI​

Med den digitala revolutionen har Data Science och AI blivit viktiga inslag i vår vardag och i samhället i stort. Stora mängder data genereras på många områden, och i kombination med den snabba teknologiska och datalogiska utvecklingen finns ett stort behov av kunniga ingenjörer som