Kurspaket i matematik på avancerad nivå

Dessa kurspaket är avsedda för studenter som vill stärka och bredda sina kunskaper i matematik för att berika och komplettera sina masterstudier inom något annat ämne.

Matematiska idéer och matematiska modeller är användbara verktyg i många discipliner inom teknik och naturvetenskap. Kurserna är valda så att de ger en generell, bred matematisk baskunskap lämpad för många olika inriktningar på masterprogram som de inom fysik, kemi, bioteknik, mekanik och elektronik men även andra.

Förkunskaper

35 hp matematik inklusive
 • En- och flervariabelanalys (ca 22,5 hp)
 • Linjär algebra (ca 7,5 hp)
 • Matematisk statistik (ca 7,5 hp)

De fem paketen

Fyra kurser om 7,5 hp inom något av
 • Beräkningar.
 • IT/Data
 • Industriell statistik
 • Finansiell Matematik och statistik
 • Matematik allmänt.

En gemensam kursrekommendation:

 • Statistisk slutledning (per 3)

1. Beräkningar.

 • Fourieranalys (per 1), om inte en sådan kurs redan har lästs.
 • Statistisk slutledning (per 3)
Två