MVE530

Inledande matematik, 3hp

period 1

  • Läsåret 16/17 och tidigare, se LMA515A.
  • Läsåret 17/18. Examinator:  Stefan Lemurell
   Kursansvarig: Christoffer Standar
  • Läsåret 18/19. Examinator: Jonny Lindström
  • Läsåret 19/20. Examinator: Jonny Lindström
   Kursansvarig: Adam Malik
  • Läsåret 20/21. Examinator:

Publicerad: on 27 maj 2020.