MVE530

Inledande matematik, 3hp

period 1

  • Läsåret 16/17 och tidigare, se LMA515A.
  • Läsåret 17/18. Examinator:  Stefan Lemurell
   Kursansvarig: Christoffer Standar
  • Läsåret 18/19. Examinator:  Jonny Lindström
  • Läsåret 19/20. Examinator:
   Kursansvarig: Adam Malik

Publicerad: må 24 apr 2017. Ändrad: må 01 jul 2019