LMA200

Matematisk statistik, 4,5hp

period 3

  • Läsåret 07/08. Examinator: Ulla Blomqvist
  • Läsåret 08/09. Examinator: Ulla Blomqvist
  • Läsåret 09/10. Examinator: Ulla Blomqvist
  • Läsåret 10/11. Examinator: Ulla Blomqvist
  • Läsåret 11/12. Examinator: Ulla Blomqvist
  • Läsåret 12/13. Examinator: Ulla Blomqvist
  • Läsåret 13/14. Examinator: Ulla Blomqvist
  • Läsåret 14/15. Examinator: Ulla Blomqvist

Publicerad: to 27 nov 2014.