MVE415B

Matematisk analys, del B, 3hp

period 4

    • Läsåret 13/14 och tidigare, se LMA222.
    • Läsåret 14/15. Examinator: Elin Götmark
    • Läsåret 15/16. Examinator: Vilhelm Adolfsson
    • Läsåret 16/17. Examinator: Vilhelm Adolfsson

Sidansvarig Publicerad: fr 24 nov 2017.