MVE490

Matematik, matematisk statistik med metoder, 9 hp

period 1

  • Läsåret 16/17. Examinator: Kerstin Wiklander
  • Läsåret 17/18. Examinator: Erik Broman
  • Läsåret 18/19. Examinator: Erik Broman
   Kursansvarig: Ivar Simonsson
  • Läsåret 19/20. Examinator: Anders Muszta

Publicerad: on 18 maj 2016. Ändrad: ti 02 jul 2019