Matematikförberedande kursmaterial för teknologer

Det finns ett självtest som kan visa dig vad du bäst behöver repetera. I facit hittar du läsanvisningar med hänvisningar till kompendiet Kort förberedande kurs för blivande teknologer. Dessutom finns det en samling med tentamina efter introduktionskursen i matematik vid Chalmers 1990 - 2000.

Publicerad: sö 21 okt 2012. Ändrad: on 10 jul 2019