MVEX01-18-07 Tryckfördelning inuti ett ben eller en arm under kompression

Kompression har i årtusenden använts som behandling av diverse medicinska symptom men även som hjälpmedel för fysisk prestation. Trots denna långa historia är det fortfarande relativt okänt hur tryck påverkar de inre blodkärlen och vävnaderna. Speciellt finns det ingen koncensus vilket tryck som är det optimala för olika patienter, eller idrottare. 

 
Detta projekt innefattar:

  1. Inläsning av relevant fysiologisk litteratur.
  2. Konstruktion av tvådimensionella matematiska modeller för en typisk genomskärning av en arm eller ben.
  3. Formulering av modellen i FEM, förslagsvis med hjälp av Comsol Multiphysics.
  4. Simuleringsstudier med olika randvillkor och anatomiska konfigurationer för att studera den spatiella tryckfördelningen.
  5. Jämföra med NMR bilder där olika yttre tryck ger upphov till varierad deformation av de inre strukturerna och då de stora venerna i synnerhet.
  6. Iterera 1 till och med 5 ovan.

Obs! För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Tillämpad Matematik (MMG900/MMG920).​

Projektkod MVEX01-18-07​
Gruppstorlek 3-6
Förkunskapskrav ​Kurs i PDE.
Handledare Torbjörn Lund , torbjorn.lundh@chalmers.se.
Examinator Maria Roginskaya, Marina Axelson-Fisk
Institution Matematiska vetenskaper​
​​

Sidansvarig Publicerad: fr 03 nov 2017.