MVEX01-17-10 Hypertermi av djupliggande tumörer

​Hypertermi används idag som komplement till strålningsterapi eller kemoterapi vid många typer av cancer. Målet vid hypertermi är att höja temperaturen i tumören till en nivå som tar död på den, (cirka 40-44°C). Temperaturen hålls på denna nivå under en längre tidsperiod. Samtidigt får inte uppvärmningen skada omkringliggande frisk vävnad genom överhettning. Ett sätt att utföra hypertermi på djupt liggande tumörer är att använda ett flerantennsystem placerat runt patienten. Sedan utnyttjar man konstruktiv våginterferens för att selektivt värma upp tumören.
En ny metod som kan fokuserar mikrovågarna i kroppen har utvecklats på Chalmers. Just nu utvecklar vi denna teknik för att med hög precision kunna nå djupt liggande tumörer i huvud och hals samt hjärntumörer hos barn. Till skillnad från existerande kliniska system, som använder en enda frekvens, kan vårt system utnyttja många olika frekvenser. Det ger en bättre fokusering i tumören, samtidigt som upphettningen av kringliggande frisk vävnad minskar. Vår systemprototyp utnyttjar olika frekvenser sekventiellt, och då uppstår frågan om utnyttjandet kombinering av olika frekvenser förbättrar fokuseringen ytterligare.

Problembeskrivning
Projektet bygger på resultaten från förra årets kandidatarbete ’Frekvensinverkan på hypertermibehandlingar’, där vi studerade hur kan SAR fördelningen i tumören optimeras när flera behandlingsplaneringar vid olika frekvenser appliceras sekventiellt. I detta projekt ska vi undersöka och optimera närmare den temperaturfördelningen i tumören och omkringliggande vävnader. Syftet är att uppnå en homogen temperaturfördelning i tumören utan att värma upp friska vävnader. Projektet består av teoretiska beräkningar samt numeriska simuleringar av E-fältets utbredning vid olika frekvensband och geometri hos antennsystemet.

Projektkod MVEX01-17-10
Målgrupp E, F, TM, M, gärna en blandad projektgrupp 
Gruppstorlek 3 - 6 studenter
Förkunskapskrav Grundläggande signaler & system
Handledare Hana Dobsicek Trefna (S2), hanatre@chalmers.se​Maria Roginskaya (MV), maria.roginskaya@chalmers.se
Examinator Marina Axelson-Fisk
Institution Matematiska Vetenskaper


Sidansvarig Publicerad: ti 08 jan 2019.