Kandidatprojekt 2016

​Nedan följer en lista över förslag till kandidatprojekt. Samtliga projekt är öppna för GU-studenter med lämplig inriktning och vissa föreslagna chalmersprogram . Vi välkomnar projektgrupper bestående av studenter med olika grundutbildning, en sådan variation i kompetenser berikar oftast gruppens arbete. Angiven minsta gruppstorlek gäller om chalmersstudent ingår i gruppen, om endast GU-studenter ingår är minsta tillåtna gruppstorlek alltid 2.

 

Det förekommer mera information på web-sida på GU-sidan av kursen (än inte färdigt).

MVEX01-16-01 Ändliga projektiva plan

MVEX01-16-02 Kodningsteori

MVEX01-16-03 Comparison of different algorithms for the solution of symmetric eigenproblems

MVEX01-16-04 Investigation of the Solution of Linear Least Squares Problems

MVEX01-16-05 Hypertermi

MVEX01-16-06 Finite hypergroups and their representation theory

MVEX01-16-07 Finita elementmetoden för Schrödingerekvationen med FEniCS 

MVEX01-16-08 Primality tests and the AKS primality test