MVEX01-16-16 Kan dödlighet avta med ålder?

​Odödlighet och livslängd har alltid fascinerat. I ett fantastiskt experiment omkring år 1990 observerades livslängd och kön hos 1,2 miljoner medflies (medelhavsbananflugor) som levde i 7.200 burar, samt hos 48.000 medflies som levde i individuella burar. Resultat från analys av experimenten ställde konventionell visdom på huvudet: dödligheten avtog med ålder, några flugor var förvånande långlivade (räknat i dagar och jämfört med mänsklig livslängd i år), och under vissa perioder i livet var dödligheten störst hos manliga flugor, och under andra var den störst hos kvinnliga flugor.

Uppgiften för kandidatarbete är att finna och läsa delar av litteraturen om experimentet, att ladda ner och formatera data, samt att göra statistiska analyser som – kanske – kan komplettera eller ändra analysen ovan.

Obs! För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematisk Statistik (MSG900/MSG910).

 

Projektkod: MVEX01-16-16
Gruppstorlek: 3-6
Handledare: Prof. Holger Rootzén, 0730794222 , hrootzen@chalmers.se
Examinator: Maria Roginskaya
Institution: Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: fr 30 okt 2015.