MVEX01-16-07 Finita elementmetoden för Schrödingerekvationen med FEniCS

​Att ta fram en finit elementmetod (FEM) för lösandet av Schrödingerekvationen och implementera den med FEniCS.

Lösningen till Schrödingerekvationen är en vågfunktion som beskriver tillståndet för en partikel som en funktion av tid och rum. Eftersom Schrödingerekvationen är en linjär partiell differentialekvation (PDE) av andra ordningen lämpar den sig väl att lösas numeriskt med FEM. Det första steget är att ta fram en variationsformulering för problemet. Denna används sedan som grund för implementationen i FEniCS vilket är ett program som löser PDE med FEM i Python / C++.

Exempel på FEM-simulering med FEniCS


Obs! För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Tillämpad Matematik (MMG900/MMG920).

Projektkod MVEX01-16-07
Gruppstorlek 3-4
Speciella förkunskapskrav Förutom att studenterna uppfyller de generella kraven för att genomföra kandidatprojekt beroende på om de är GU- eller Chalmersstudenter så bör de ha läst flervariabelsanalys och ha programmeringserfarenhet (t.ex. MATLAB). Bonus är också om de har läst någon kurs i kvantfysik och/eller någon kurs om FEM. GU- eller Chalmersstudenter spelar ingen roll.
Handledare Carl Lundholm, 031-7725362 , carlun@chalmers.se
Examinator Maria Roginskaya
Institution Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: fr 20 nov 2015.