Kandidatprojekt 2015

Nedan följer en lista över förslag till kandidatprojekt. Samtliga projekt är öppna för GU-studenter med lämplig inriktning och vissa föreslagna chalmersprogram . Vi välkomnar projektgrupper bestående av studenter med olika grundutbildning, en sådan variation i kompetenser berikar oftast gruppens arbete. Angiven minsta gruppstorlek gäller om chalmersstudent ingår i gruppen, om endast GU-studenter ingår är minsta tillåtna gruppstorlek alltid 2.

Det förekommer mera information på web-sida på GU-sidan av kursen (än inte färdigt).
 

MVEX01-15-01 Ändliga projektiva plan

MVEX01-15-02 Kodningsteori

MVEX01-15-03 Digital Filter Design Using Semidefinite Programming

MVEX01-15-04 Simplification of Directed Graphs

MVEX01-15-05 Comparison of different algorithms for the solution of symmetric eigenproblems

MVEX01-15-06 Theoretical and numerical investigation of the Solution of Linear Least Squares Problems

MVEX01-15-07 Godartade grupper och slumpmässiga delgrupper

MVEX01-15-08 Kvantsannolikheter och Gleasons sats

MVEX01-15-09 Grupper av distansbevarande avbildningar av ett Hilbertrum

MVEX01-15-10 Expandergrafer

MVEX01-15-11 Spin-geometri

MVEX01-15-12 Den relativistiska himmelssfären

MVEX01-15-13 Vägar på en tetraeder

MVEX01-15-14 Opinion dynamics and Decentralised Control of Autonomous Agents

MVEX01-15-15 Diskreta grupper

MVEX01-15-16 Lösning av begynnelsevärdesproblem med finita elementmetoden

MVEX01-15-17 Matematiska modeller för smittspridning

MVEX01-15-18 Vilka röstade nej till trängselskatt i Göteborg?

MVEX01-15-19 Två kön i födelse- och döds processer

MVEX01-15-20 Beviskraft i data från Y-kromosomer vid släktskapsanalyser

MVEX01-15-21 Approximativa homomorfier mellan grupper

MVEX01-15-22 Continuum percolation: Simulating the percolation function

MVEX01-15-23 Lattice Boltzmann simulations of transport processes

MVEX01-15-24 Regressionsmodeller vid överlevnadsanalys av livslängder modellerade med fastypsfördelningar

MVEX01-15-25 "Competing Risk"-modeller med gemensam Markovmodulering

MVEX01-15-26  Method comparison for existing attC sites/integron detection tools

MVEX01-15-27  Time performance optimization for attC sites detection

MVEX01-15-28 Komplexanalytiska metoder i talteori

MVEX01-15-29 Påverkan av datakvalité på statistiska modeller

Har du någon egen idé till projekt, som inte täcks in av de föreslagna?
 
Kontakta kursens examinator Maria Roginskaya så försöker vi lösa det.

Sidansvarig Publicerad: fr 11 aug 2017.