MVEX01-15-25 "Competing Risk"-modeller med gemensam Markovmodulering

Idén i detta projekt är att använda en gemensam kontinuerlig tids markovkedja som styr två eller flera tillståndsberoende intensiteter för död av två eller flera olika orsaker. Man kan se dessa intensiteter som kopplade till separata absorberande tillstånd. Detta kan man använda för att modellera en teknisk enhet/biologisk varelse som går sönder på olika sätt/dör av olika orsaker. Skattning av parametrar utgår från observerade livslängder och felorsaker/dödsorsaker. I överlevnadsanalyser är det också vanligt att observationstiderna ibland är högercensurerade så att man bara observerar överlevnad av den tekniska enheten/biologiska varelsen en viss tid vilket leder till en modifierad hantering av dessa E-steget. Preliminärt försöker vi även hantera denna typ av observationer.
 
Kontakta handledaren för mera information.
 
Obs! För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematisk Statistik (MSG900/MSG910).
 
Projektkod MVEX01-15-25
Gruppstorlek 3-4
Handledare Prof. Olle Nerman, 031-7723565 , nerman@math.chalmers.se
Examinator Maria Roginskaya
Institution Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: ti 12 sep 2017.