MVEX01-15-24 Regressionsmodeller vid överlevnadsanalys av livslängder modellerade med fastypsfördelningar.

​Man kan man tänka sig att modellera tiden till död (eller tills en apparat går sönder) på två ganska olika sätt. Dels kan man accelerera tiden för underliggande Markovprocessen rakt över, dels genom att bara modifiera intensiteterna för direktabsorption från alla icke-absorberande tillstånd med samma multiplikativa konstanter som beror på en kovariantvariabel eller på någon specifik grupptillhörighet. Projektet innebär att man både sätter sig in i livslängdsanalyser av regressionstyp och naturligtvis teorin för fastypsfördelningar. Typiskt kräver detta också att man modifierar den existerande EMPHT-programvaran och den i fjol utvecklade Matlab-programvaran för tvåstickprovsanalyser (Kräver ganska goda kunskaper inom matematisk statistik, matematik och programmering gärna i MatLab). Här är tanken att man i slutändan skall jämföra sina resultat med så kallade Cox-regressionsanalyser på klassiska datamaterial. Det finns ett antal översiktsuppsatser som skrivits om användande av fastypsfördelningar i medicinska sammanhang men ingen särskilt omfattande existerande litteratur om frågeställningen.

Kontakta handledaren för mera information.

Obs! För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematisk Statistik (MSG900/MSG910).

 
Projektkod MVEX01-15-24
Gruppstorlek 3-4
Handledare Prof. Olle Nerman, 031-7723565 , nerman@math.chalmers.se
Examinator Maria Roginskaya
Institution Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: ti 08 jan 2019.