MVEX01-15-18 Vilka röstade nej till trängselskatt i Göteborg?

​Resultatet I den rådgivande folkomröstningen I Göteborg om den så kallade trängselskatten blev en överraskning för många. Skatten stöddes av samtliga stora partier och opinionsundersökningarna inför valet pekade också på ett ja. Efteråt har det spekulerats i olika förklaringar. En hypotes är att det var särskilt socialdemokraterna som inte fick med sig sina väljare.

Med multivariat linjär analys undersöks resultaten i de olika valdistrikten och hypoteser som den ovannämnda testas. Som förkunskaper borde kursen i linjära statistiska modeller och vana att arbeta med programpaketet R räcka långt, eventuellt kan viss komplettering i multivariat statistisk analys behövas.

Obs! För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Matematisk Statistik (MSG900/MSG910).
 
Projektkod MVEX01-15-18
Gruppstorlek 3-4
Handledare Prof. Peter Jagers, 031-7723520 , jagers@math.chalmers.se
Examinator Maria Roginskaya
Institution Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: sö 02 nov 2014.