MVEX01-15-17 Matematiska modeller för smittspridning

Utbrott av smittsamma sjukdomar kan beskrivas matematiskt med hjälp av system av kopplade ordinära differential ekvationer, så kallade SIR-modeller (Susceptible, Infectious, Recovered). Med hjälp av dessa kan dynamiken hos epidemin förutsägas och påverkan av olika sjukdomsparametrar kan undersökas. I många fall är dock den geografiska placeringen av patienter viktig och då måste man använda sig av rumsliga modeller som också kan vara stokastiska.

I detta projektet skall studenterna formulera och analysera en klassisk SIR-model samt jämföra dess dynamik med en epidemi i en spatiellt utbredd population.

Projektet är lämpligt för chalmersprogrammen AT, Bt, D, E, F, I, IT, K, Kf, M, TD, TM, V, Z och GU-studenter med inriktning mot tillämpad matematik.
 
Obs! För GU-studenter räknas projektet som ett projekt i Tillämpad Matematik (MMG900/MMG920).
 
Projektkod MVEX01-15-17
Gruppstorlek 2-4
Handledare Dr. Philip Gerlee, 031-7725326, gerlee@chalmers.se
Examinator Maria Roginskaya
Institution Matematiska vetenskaper

Sidansvarig Publicerad: ti 04 nov 2014.