MVEX01-14-11 Ofullständig justering

Ofta när man läser om (bisarra) samband, t ex det aktuella fyndet att vitlök i början av graviditeten och russin mot slutet minskar risken att föda för tidigt, vill man gärna tro att det finns en vettigare kausal riskfaktor som har samband med både för tidig födsel och matvanor, vilket då framkallar ett skenbart samband.
 
Om man t ex vill studera samband mellan alkohol och cancer bör man förstås ta in rökning i bilden för att undvika att dra slutsatser om alkoholkonsumtion som egentligen bara beror på dess samvariation med rökning.
 
I allmänhet har dock forskarna tänkt på en mängd sådana risker för sammanblandning genom att i den statistiska analysen tillföra dessa variabler till den statistiska modellen, även om detta inte framg